Stående og liggende dias i samme præsentation

I Word kan man have både stående og liggende sider i samme dokument. Det opnås ved at indsætte sektionsskift før og efter den/de sider, der skal ligge ned. PowerPoint kender imidlertid ikke til sektionsskift, så her er denne mulighed ikke til til stede.

I stedet kan man lave to forskellige præsentationer, én stående format og én i liggende. De to kan man så kæde sammen ved hjælp af hyperlinks.

Eksempel: Min "hovedpræsentation" skal være i landskabsformat, da det passer bedst til skærmen og præsentationens indhold. Imidlertid har jeg et skema, som vil gøre sig bedst, hvis det vises i portrætformat. Dette skema laver jeg så i en præsentation "for sig selv", som jeg sætter op med portrætformat, men ellers med samme udseende som den oprindelige præsentation. Denne præsentation gemmes, men lukkes ikke. Jeg udarbejder derefter hovedpræsentationen. Denne gør jeg stort set færdig. Derefter finder jeg det dias, hvor diasset i portrætformat, skal komme lige efter. På dette dias indsætter jeg et objekt, typisk en firkant, som dækker over hele det pågældende dias. Denne firkant gør jeg usynlig ved at fjerne såvel fyldfarve som stregfarve. Når firkanten er færdig indsætter jeg et hyperlink på denne. Dette peget på den fil, som indeholder diasset i portrætformat og under bogmærker vælger jeg det korrekte dias.

På portrætformatdiasset indsætter jeg tilsvarende et usynligt objekt med et hyperlink. Dette hyperlink peget på præsentationen, jeg kom fra, og som bogmærke indsætter jeg det dias, der skal vises, når jeg er færdig med diasset i portrætformat.

Dette kan jeg så gentage for alle de dias, der skal vises i portrætformat. Jeg samler dem i en præsentation, og laver hyperlink til det korrekte dias fra hovedpræsentationen, og tilbage til det ønskede dias fra portrætpræsentationen.

Når jeg viser min præsentation, og kommer til det dias, hvor jeg skal skifte format, klikker jeg bare med musen på dias'et (husk Enter-tasten vil ikke udløse hyperlinket). Da min usynlige figur fylder hele diasset, er det ligegyldigt, hvor jeg klikker. Nu skiftes til den anden præsentation. Når jeg er færdig med det pågældende dias, klikker jeg bare et sted på dette, og så vendes tilbage til næste dias i hovedpræsentationen.

Ovenstående lyder måske kompliceret, men det er faktisk forholdsvis enkelt, når man har prøvet det et par gange og det virker ganske professionelt.

- Tilbage til PowerPoint -