Benådningsansøgning - og afslag

Der er mange, der mener, at Tom Dooley var uskyldig, og nogle af disse gør noget ved det.

I 2001 udsendte en gruppe mennesker bestående af blandt andre Wilkes Playmakers, Ken Welborn, udgiver af The Record of Wilkesboro m.fl. en erklæring, støttet af underskrifter, indsamlet i lokalområdet, som "frikendte Tom for alle anklager".  Erklæringen var uofficiel og havde naturligvis ingen juridisk konsekvens.

Gruppen indgav derfor en ansøgning til guvernøren om at få Tom frikendt. I denne ansøgning omtales blandt andet et brev fra dommer Buxton til dommer Shipp, hvoraf det skulle fremgå, at Buxton havde bedt Shipp om at udelade visse vidneudsagn for at sikre en domfældelse. Jeg har desværre ikke selv kunnet finde et sådant brev, men hvis det er korrekt, er det i sig selv nok til at Tom skulle have været frikendt. Gruppen anfører også andre ting, som fx modstridende vidneudsagn, at Paulines vidneudsagn ikke var troværdigt mm, samt at indicierne generelt ikke var tilstrækkelige til at Tom skulle have været dømt. Imidlertid kan man efter amerikansk lovgivning kun frifindes af den samme ret, som har dømt en, og det ville betyde, at sagen skulle have gået om ved retten i Iredell County, hvilket naturligvis ville have været umuligt. 

Man ændrede derfor ansøgningen til at være en ansøgning om posthum benådning i stedet for en frikendelse, selv om man erkendte, at en benådning ikke ville fritage for skyld, for det gør benådninger ikke, de tilgiver skyld. Først i 2002 blev ansøgningen afleveret til guvernøren sammen med 130 sider dokumentation. I januar 2009, lige inden han gik af som guvernør, afviste den daværende guvernør over North Carolina, Mike Easley, at benåde Tom Dooley. Han gav ingen begrundelse, og da The Recorder henvendte sig til det advokatfirma, som havde stået for ansøgningen for at høre forklaringen, kunne advokaten kun meddele at guvernøren aldrig begrundede sine afgørelser i benådningssager, uanset om der var tale om benådning eller afvisning.

Gruppen overvejer nu at genfremsætte ansøgningen overfor den nye guvernør, Beverly Perdue, men det er ikke sket endnu.

Tilbage til Indholdsfortegnelsen