Tom og pigerne

Der er ingen tvivl om at Tom "kunne noget med piger". Han kunne tilsyneladende lide dem, og de kunne også lide ham. Vi ved ikke så meget med sikkerhed om Toms affærer, men noget ved vi. For det første ved vi, at han havde sin seksuelle debut ret tidligt, selv efter tidens forhold. Som 13- eller 14-årig havde han et seksuelt forhold til Ann (Foster) Melton, men vi ved ikke i dag, hvor længe det havde stået på, eller om det var hans første forhold.  Han kan også have haft forhold til andre samtidigt med forholdet til Ann – det havde han jo i hvert fald senere.

Da Tom kom i hæren og dermed forlod Elkville, ophørte hans forhold til Ann - eller det blev i hvert fald sat på pause. Ifølge samtidens aviser, kunne hans soldaterkammerater fortælle, at han havde et forhold til en gift kvinde i byen Wilmington i North Carolina, mens hans regiment var stationeret nær denne by i begyndelsen af 1865.  Ifølge historien endte forholdet med at Tom dræbte kvindens mand, men hverken forholdet eller drabet er nogensinde blevet bekræftet. Ingen kilder, som jeg har kunnet finde, taler om et mord i slutningen af 1864 eller begyndelsen af 1865, hvor Martin's Brigade og resten af Hoke's Division, som 42. North Carolina Infanteriregiment tilhørte, befandt sig i byen, men det var krigstid, så det er ikke sikkert at et dødsfald, selv om det var voldeligt, er blevet registreret som drab. Der er under ingen omstændigheder grund til at afvise selve forholdet, selv om drabet måske var en overdrivelse fra soldaterkammerater eller journalist. Tom har, som mange andre soldater, sikkert også haft flere forhold i de næsten tre år, fra han forlod Elkville til han kom til Wilmington og senere blev taget som krigsfange.

Efter hans hjemkomst til Elkville efter krigen, ved vi fra retssagen at han med sikkerhed havde affærer med Ann Melton, Laura Foster og Pauline Foster. Desuden blev to andre kvinder nævnt, Caroline Barnes, som han havde et skænderi med Ann om, og Manda Barnes , som han ifølge vidnet Betsy Scott prøvede at undgå at møde, den dag Laura Foster forsvandt. Manda er sikkert en fejlskrivning, for Manly, Carolines far, som Tom næppe havde et forhold til. Igen mener jeg at der er stor mulighed for, at han kan have haft affærer med langt flere, som vi ikke ved noget om i dag. En af disse kan meget vel have været James Isbells hustru, som var nogenlunde jævnaldrende med de andre kvinder han havde affærer med, og som må have kendt ham eller i hvert fald kendt til ham, da hun var hans halvkusine på fædrene side. Et forhold til Louisa Isbell kan han have nået at begynde og afslutte inden han meldte sig til hæren, men det kan også have stået på efter hjemkomsten. Jeg har i en tidligere artikel antydet at Tom teoretisk set kunne være far til Isbells datter Mary Virginia, lige som han også kunne være far til Ann Meltons ældste datter, Martha Jane, og muligvis flere andre faderløse børn – han havde jo mange kvindelige kontakter og prævention var ikke almindeligt, hvilket også kunne ses på kønssygdommenes himmelflugt i denne periode.

Der er intet i nogen af historierne, hverken de bekræftede eller de legendariske, der antyder at Tom havde lange forhold til andre kvinder end Ann Melton. Vi hører direkte at han besøgte Laura Foster nogle få gange, og så holdt op med at komme hos hende, for så måske at genoptage kontakten med hende nogen tid senere – igen kun for et par besøg. Dette harmonerer også med, at vidner flere gange under sagen fortæller, at han havde sagt, at han ikke længere havde noget med Laura Foster at gøre. Pauline dyrkede han samtidigt med sin affære med Ann og det fremgår af vidneudsagnene, at det var et ret sporadisk forhold. Heller ikke de to Barnes kvinder (måske kun én) kan han have haft lange forhold til, da det i så fald givetvis ville være kommet frem under sagen. På mig virker det som om Tom var typen, for hvem erobringen var det vigtigste. Når han først havde nedlagt "byttet", mistede han hurtigt interessen. Kun Ann ser det ud til, at han havde et varigt forhold til – og hun var gift med en anden i hele eller i hvert fald det meste af den tid, forholdet stod på. Hvis Tom derfor har haft forhold til andre, har disse sandsynligvis også været kortvarige, herunder et eventuelt forhold til Louisa Isbell.

Det er imidlertid et faktum, at Tom havde en del forhold, herunder til Laura, og det kunne bruges til at få ham til at se ud som den, der kunne have største fordel af hendes død.

Tilbage til Indholdsfortegnelsen