Om navne

I sagen optræder en masse personer. Nogle af dem optræder endog under flere forskellige navne, eller i hvert fald under flere forskellige stavemåder af deres navne. Dette skyldes ikke mindst, at på dette tidspunkt, blev mange navne (og andre ord) stavet, som de blev udtalt. Imidlertid var det ikke alle navne, der blev udtalt ens hver gang. Det afhang blandt andet af den talendes dialekt. Selv hvis de blev udtalt ens, kunne navne ofte staves på flere måder, og hvilken, der blev anvendt, skiftede ofte afhængigt af hvem, der skrev tingene ned.

 

Et godt eksempel på dette er hovedpersonen selv. Tom Dooley er han kendt som i dag fra sange, historier og fra film og tv. Det hed han imidlertid ikke. Hans navn var Thomas C. Dula. Efternavne blev imidlertid på den lokale dialekt udtalt som Dooley, og derfor blev denne stavemåde brugt i en række sammenhænge, fx da Tom skulle aflægge loyalitetsed overfor USA efter sit krigsfangenskab. I retspapirerne staves navnet konsekvent Dula. Den samme stavemåde blev brugt i avisartiklerne fra perioden, mens sheriffen i Iredell County, hvor Tom sad fængslet i næsten 1½ år, stavede det Duly. Jeg har i denne bog valgt at kalde Tom ved hans mest kendte navn, Dooley bortset fra i citater, mens øvrige medlemmer af familien staves Dula. Hvad C. i hans navn står for, ved vi ikke i dag, da alle officielle papirer netop bare skriver C., men flere andre i familien Dula hed Carson til mellemnavn, så det gjorde Tom måske også. En enkelt meget senere kilde har dog Caleb, men dette har jeg ikke kunne få bekræftet.

 

Ann Foster, senere Ann Melton hed ikke Ann.  Hun var tilsyneladende døbt Angeline Pauline, og hendes fornavn ses angivet som Ann (den version, jeg anvender), Anne, Anny og Annie. Hvad hendes efternavn egentlig var, er tvivlsomt, men det vender jeg tilbage til nedenfor. Der var imidlertid ingen tvivl om, at hun var gift Melton, som i øvrigt af og til ses stavet som Milton. Hendes mor ses som Lotty eller Lottie, men i officielle papirer ses hun også som Carlotta, et par steder som Charlotta og et enkelt sted endda som Caroline! Jeg har valgt at kalde hende Lotty.

 

Laura Foster hed tilsyneladende bare Laura Foster – og det gør hun i alle kilder, så det kalder jeg hende også selv om jeg et enkelt sted har set formen Laurie. Pauline Fosters navn ses stavet som både Pauline, Pawline, Perline og Purline, som igen afspejler forskellige udtaler af det, eller forskellige stavemåder for samme udtale.  Hun fortæller selv et sted undervejs, at hun egentlig hedder Ann Pauline, så måske var hun også døbt Angeline Pauline. Det var der faktisk flere i lokalområdet, der var, fx et af vidnerne, Angeline Pauline Scott, så det har måske været en populær navnekombination. Jeg bruger konsekvent staveformen Pauline.

 

I andre navne har jeg prøvet at bruge den samme stavemåde hver gang, og jeg håber at jeg er konsekvent. Eksempler på personer, hvis navne ses stavet forskelligt i forskellige kilder er fx sherifferne i henholdsvis Wilkes County og Iredell County. Sheriffen i Wilkes hed enten Hicks eller Hix. Sheriffen i Iredell hed Wasson, men navnet ses af og til som Watson – måske fordi Wasson lød fremmeartet. Vidnet Hezekiah Kendalls efternavn ses også stavet som Kindall. Et andet vidne, Carl Carlton, ses både som Cal og Calvin. Jeg tror at sidstnævne er rigtigt, men ved det ikke med sikkerhed. Tempe eller Tempy Pilkerton eller Pilkington er et andet eksempel . Personen her hed faktisk Temperance til fornavn, et almindeligt fornavn på den tid, men hvad hun egentlig hed til efternavn svæver i det uvisse. Folketællingen fra 1860 kender hende som Pilkinton, altså uden "g".

 

Nogle navneforbistringer opstår når man skal "oversætte" de originale håndskrevne kilder. Ikke alle skrev lige læseligt og med mange forskellige håndskrifter, bliver det vanskeligt. Det forklarer formodentlig at der findes både en Sidney B. Walsh og og en Lidney B. Walsh. L og S ligger tæt op af hinanden i håndskrift. Det samme gælder G og S. Walsh ses også stavet Welch, Atkins ses som Adkins, og sådan kunne jeg blive ved, men jeg må hellere stoppe her.


Tilbage til Indholdsfortegnelsen