Automatisk skift af dias uden museklik efter sidste animation
Når man har lavet en præsentation i PowerPoint 2003, med udgangsanimation på sine diasobjekter, vil et klik mens det sidste objekt er vist, få dette til at "forsvinde", og der efterlades en blank skærm. Der skal derefter klikkes endnu en gang, for at skifte til næste dias. Dette virker ikke altid særligt professionelt, men desværre kan PowerPoint 2003 ikke automatisk skifte dias, når en animation, der fremføres ved klik, er overstået. I stedet kan du bruge dette trick:

Lav først det dias, du skal bruge med alle tilhørende animationer, ind- og evt. udgang, bortset fra udgangseffekt på det objekt, der skal få dias til at skifte. På dette dias skal der IKKE sættes nogen overgang, men fremføring sættes til Ved Klik.

Lav nu en kopi af dette dias, lige efter. Kopien skal ikke have nogen form for animation, men skal se ud som det foregående dias, så ud lige inden objektet skulle til at forsvinde. Det vil sige, at alle de objekter, som "er forsvundet" inden det sidste objekt, skal slettes, så kun det sidste objekt er tilbage (uden indgangseffekt eller andet). På dette dias (kopien) sætter du nu den animation, der får objektet til at
forsvinde (udgangseffekt). Heller ikke dette dias, skal have nogen overgang, men fremføring sættes til automatisk og tiden til 0:00.

Det tredje dias er så det, der skal skiftes til.

Da dias 2 ligner dias 1 lige inden billedet forsvinder, og der ikke er defineret en overgang, opdateres skærmen ikke, når der klikkes, og derfor "opdager" tilskuerne ikke, at der skiftes til et nyt dias. Da
overgangshastigheden her på dias 2, er sat til 0:00, vil det med det samme trigge at billedet forsvinder og der skiftes til næste dias.

- Tilbage til PowerPoint -