Færdselsregler og kørsel

Når man skal køre bil i USA, skal man være opmærksom på, at selv om de amerikanske færdselsregler langt hen ad vejen meget ligner de, vi har i de fleste europæiske lande, herunder Danmark, er der alligevel nogle - af og til væsentlige - forskelle. Nemmere bliver det ikke af, at de enkelte stater har deres egne, lokale regler, som ikke nødvendigvis findes i andre stater. Hvis man skal på ferie i USA, ikke mindst på road trip, er det derfor vigtigt, at man sætter sig ind i reglerne i de stater, man skal besøge. I min bog, "Smuk natur, venlige mennesker", som er en guide til det vestlige North Carolina, gengav jeg en række af de regler, som gælder i denne stat. Nogle af disse, men ikke alle, kan genfindes i andre stater, hvoraf nogle har regler, som ikke genfindes i North Carolina.

 

 Her er – i forholdsvis tilfældig rækkefølge – nogle vigtige regler fra North Carolina: 

 

Brug kun venstre spor til overhaling!

 • Alle i en bil skal have sikkerhedssele på under kørslen. Børn under seks år skal sidde fastspændt i et barnesæde (som man typisk kan leje hos biludlejningsselskaberne).

 • På motorveje med to eller flere spor i hver retning skal et køretøj kører på højre halvdel af motorvejen (normalt i højre bane eller de to baner længst til højre, hvis der er fire baner i hver retning), undtagen når man overhaler og passerer et andet køretøj, der kører i samme retning i henhold til reglerne for en sådan overhaling. Desuden er der en række andre undtagelser, fx hvis vejbanen fx er spærret og lignende, men i det store hele, skal man altså holde til højre, og må kun overhale venstre om en langsommere kørende bil. På mange motorveje og flerspors hovedveje, er der endda skiltet med, at venstre spor kun er til overhalinger. Her er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at reglen langt fra altid bliver overholdt, så på motorveje med tre eller flere spor, bliver man ofte overhalet både inden- og udenom - også af store lastvognstog, hvis man ikke selv holder til højre.

 • Hastighedsgrænserne varierer meget i North Carolina; fra normalt 55 miles (88 km) i timen på hovedveje og større amtsveje, til 65 miles (105 km) på motorveje og flere andre store hovedveje. Et par af de interstate highways, der går gennem WNC har en hastighedsbegrænsning på 70 miles (112 km) på nogle strækninger, men den nedsættes typisk omkring større byer. I byer og landsbyer kan hastighedsgrænsen falde til 25 miles (40 km) eller endda 15 miles (24 km) i timen selv hvis det er en hovedvej, der fører gennem byen. På den naturskønne vej, Blue Ridge Parkway, der snor sig 750 km gennem Blue Ridge Mountains fra Rockfish Gap i Virginia til Cherokee i North Carolina ,er den højeste tilladte hastighed 45 miles (72 km) i timen, men flere steder er den lavere.

 • Er der ikke skiltet med hastighedsgrænser, er disse 25 miles (40 km) i timen i bymæssig bebyggelse, 55 miles (88 km) uden for byer og 70 miles (112 km) på motorveje. Husk, at der normalt gælder samme hastighedsgrænser for lastbiler og personbiler.

 • Kører man for stærkt, kan man straffes med bøde og/eller fængsel. Bødestørrelsen afhænger af hastighedsoverskridelsen og varierer fra $10 til $250. Dertil kan komme retsomkostninger på mellem 200 og 250 dollars, hvis sagen skal for en dommer. De fleste bøder ligger dog mellem 10 og 50 dollars. Kører man mere end 15% for hurtigt eller over 80 miles (129 km) i timen betragtes det som en såkaldt ”klasse 3 forseelse”, som kan resultere i fratagelse af førerretten i USA. Andre forseelser giver større bøder, fx at køre for hurtigt i en skolezone eller hvis man overhaler en skolebus, som holder stille med advarselsblinket tændt. Her vil bøden normalt udgøre mindst $250. Ved vejarbejde fordobles bødestørrelsen for hastighedsoverskridelser.

Skiltet viser at hastigheden nedsætte til 35 mph længere fremme. Skiltet står typisk omkring 100 m før hastigheden nedsættes.

 • Heldigvis vil man mange steder i USA skilte med at lige om lidt sættes hastigheden ned, så man er advaret, for der kan godt være hastighedskontrol lige efter et skilt med lavere hastighed, men her er man altså advaret på forhånd i modsætning til i Danmark.

 • ”Gaderæs”, som man forhåbentlig ikke bliver involveret i, er en ”klasse 1 forseelse”, og kan resultere i op til 3 års fratagelse af førerretten og evt. konfiskation af køretøjet (også selv om dette er lejet).

 • Desuden har man begrebet ”reckless driving” (uforsvarlig kørsel), som er et meget bredt defineret begreb i North Carolina. I almindelighed dækker det over, at man kører hensynsløst og uden at passe på andres sikkerhed, eller kører med en hastighed, der kan bringe andre i fare. "Reckless driving" straffes med bøder op til $1.000 og op til 90 dages fængsel.

 • Hvis nogen dør i et trafikuheld, som følge af at man har overskredet hastighedsgrænsen, kan man idømmes op til 160  måneders fængsel (13 år og fire måneder)!

 • Det er tilladt at dreje til højre ved rødt lys, med mindre noget andet er skiltet ved et givent trafiklys. Før man drejer, skal man dog standse helt op og sikre sig, at man kan foretage svinget uden at skabe fare for andre.

 • ”Four-way” eller ”All-way” Full Stop er et fænomen, som kun forekommer i USA og Canada. I hvert fald er jeg aldrig stødt på det andre steder. Alle fire veje, der mødes ved et vejkryds, har fuldt stop, og man skal nærme sig et sådant kryds med stor forsigtighed og standse helt op ved stoplinjen, før man fortsætter over krydset. Den første bil, der holder helt stille, er også den første der fortsætter, så den næste og den næste og så fremdeles, så man skiftes til at køre i de to retninger. Det fungerer overraskende godt, og man kommer ofte hurtigere frem end ved et lysreguleret kryds. Jeg har vist de detaljerede regler sidst i artiklen.

 • Såkaldte Diamond Lanes eller HOV baner (High Occupancy Vehicles) på motorveje omkring store byer, må kun benyttes hvis man er mindst to eller tre i bilen – det konkrete minimumsantal skiltes ved disse vejbaner. I North Carolina er det normalt to, men pt. findes de eneste HOV baner i den vestlige del af staten omkring Charlotte, og det er uden for det egentlige Western North Carolina. Overtrædelse af reglerne for benyttelse af HOV baner koster en bøde på $100.

 • Betalingsveje kan være vanskelige for turister, da man i dag meget ofte kun kan betale med en elektronisk ”dims” i lighed med en bro-bizz, eller via ”pay-by-plate”, og i begge tilfælde opkræver udlejningsselskabet typisk et betragteligt gebyr for at administrere betalingen. Da der imidlertid endnu ikke er betalingsveje i western North Carolina (de nærmeste er HOV banerne på Interstate Highway 77 omkring Charlotte, som i øvrigt betales med North Carolinas eget system, NC Quick Pass), vil jeg ikke komme nærmere ind på det. Desuden kan man bare holde sig uden for HOV banerne, og så er der ingen problemer med betaling. Skal man køre i andre stater, hvor den slags betalingsveje forekommer oftere, så tal med udlejningsselskabet om det.

 • Man skal huske altid at have kørekort og pas med, når man kører. Her vil et dansk kørekort typisk være nok, men i visse stater (dog ikke North Carolina), er der krav om at kørekortet skal være på engelsk, og så er det danske kørekort ikke nok. I så fald bør man medbringe et international kørekort, der udstedes i Borgerservice for 25 kr.; husk at medbringe billede. Desværre findes der ikke en samlet oversigt over de stater, der kræver kørekort på engelsk, så hjemmesiden USA.gov anbefaler ,at man kontakter færdselsmyndighederne i de stater, man skal besøge: "People who drive in the U.S. must have a valid driver's license. If you're a foreign visitor, some states require you to have an International Driving Permit (IDP) and a valid license from your own country. To find out the ID requirements of the U.S. state(s) where you will be driving, contact that state's motor vehicle department." 

Da der ikke er skiltet med hastighedsbegræsning på denne lille grusvej, er hastighedsgrænsen principielt 55 mph (80 km/t), men det kan bestemt ikke anbefales.

 • Det er forbudt at drikke alkohol både før og under kørslen. Nogle stater har en nul-alkohol regel, men i North Carolina accepteres en promille på op til 0,8, hvis man er ældre end 21, dog kun 0,4 promille, hvis man har en tidligere dom for spirituskørsel (DWI – Driving When Impaired) og det samme gælder erhvervschauffører. Er man under 21 er den tilladte alkoholpromille 0,00. Vær opmærksom på, at man kan dømmes for DWI, selv om alkoholpromillen er under det lovlige, hvis det skønnes at man ikke kan føre bil på betryggende vis. Bøderne er høje, og man kan risikere fængselsstraf. Op til $10,000 i bøde og 36 måneders fængsel – selv om man ikke er årsag til ulykker. Så lyt til et godt råd: ”Lad være med at tage chancen. Man skal holde sig fra alkohol (og narkotika), når man kører eller skal køre.” Ikke kun på grund af bøden eller fængselsstraffen, men på grund af egen og andres sikkerhed. Og husk, at hvis man har været godt fuld en aften, har man sandsynligvis stadig for meget alkohol i blodet næste dag, selv om man føler sig frisk.

 • Hvis man bliver stoppet af politiet, er det ulovligt at nægte at underkaste sig en alkohol- eller narkotest. Hvis man nægter, vil retten til at føre bil øjeblikkeligt blive inddraget i 30 dage og  - efter en høring i retten - i et år. Selv hvis man findes ”ikke skyldig” i at have kørt i påvirket tilstand, vil den etårige frakendelse for at nægte at tage testen, stadig gælde.

 • Det er ikke tilladt at have alkoholbeholdere (flasker, dåser eller andet) inde i bilen, når man kører, heller ikke i tasker eller lignende. Alkohol skal opbevares i bagagerummet under kørsel.

 • I North Carolina er det ikke forbudt at tale i håndholdt telefon, mens man kører bil, hvis man er over 18, men det kan bestemt ikke anbefales. Vær også opmærksom på, at det pt. er helt forbudt i femten stater og antallet er stigende. Det er dog også i North Carolina helt forbudt at bruge en telefon til at sende SMS eller andre tekstbeskeder under kørslen, og det koster pt. 100 dollars i bøde.

 • I modsætning til andre stater kan politiet stoppe bilister, alene fordi de sender tekstbeskeder, mens de kører, mens der i andre stater skal være en anden primær grund til at stoppe en bil. Politiet anvender udstyr, der kan skelne mellem, om man taler eller tekster, så det er ikke muligt at undskylde sig med, at man talte. For erhvervschauffører er det helt forbudt at bruge håndholdte telefoner under kørslen i staten.

 • Selv om det ikke er forbudt, kan man blive gjort erstatningsansvarlig for skader, der opstår under uheld som følge af brugen af håndholdt telefon.

 • Man kan få ret store bøder (op til $1.000) og 24 timers samfundstjeneste for at henkaste affald.

Amerikanere er normalt gode til at vise hensyn i trafikken, langt bedre end mange europæere, herunder danskere. Hvis man fx er kommet i den forkerte bane på en motorvej, og skal forlade vejen ved en afkørsel og viser dette med afviserblinket, er de bagvedkørende i de baner, man skal passere, gode til at gøre plads. Dette kan ske, da der flere steder på motorveje er afkørsler i venstre side af vejen. Det er også mere sandsynligt, at en amerikaner giver plads, selv om han/hun i en given situation har forkørselsret, og man holder i det hele taget mere tilbage for hinanden. I nogle stater, skal man gennemføre undervisning og bestå en prøve i trafiketik, før man kan få sin ”learners permit”, men dette gælder ikke i North Carolina.

 

Hvis man kører, når det er mørkt eller ikke mindst tusmørke og især i skovområder eller gennem områder med marker, er det vigtigt at vise forsigtighed. Dyr, som typisk fouragerer i tusmørket, kan pludselig dukke op på vejen foran en, og mange dyr er så store, at ikke kun dyret kan blive skadet, men også bilen og dens passagerer, af og til med dødelig udgang. En 250 kg tung bjørn eller en 500 kg tung wapitihjort, kan gøre en masse skade, hvis man rammer den med sin bil. Et andet dyr, som ofte laver skader på fører og passagerer er bæltedyret, som, selv om det ikke er særligt stort (2 - 6 kg), har en adfærd, der gør det farligt for kørende. Når bæltedyr bliver forskrækkede, vil de typisk springe lige op i luften, og da de kan hoppe mellem 90 og 120 cm, betyder det desværre ofte, at de ikke bliver ramt af bilens front, men rammer forruden i stedet. Bæltedyr er derfor ikke gode til at krydse veje. Faktisk har man en ”gåde”, der bruges i WNC: ”Hvorfor går pungrotten over vejen? For at vise bæltedyret, at det kan lade sig gøre.”

Detaljerede regler for for 4-way full stop.

All-Way eller 4-way stopskilt

Reglerne kan virke komplicerede, når man læser detaljerne, men faktisk går det i almindelighed ganske nemt:

 • Hvis et køretøj ankommer til krydset, og ingen andre køretøjer er til stede, kan køretøjet umiddelbart fortsætte over krydset efter at have holdt helt stille.

 • Hvis der ved krydset allerede holder et eller flere køretøjer, når man ankommer, skal man lade disse passere krydset, inden man selv fortsætter.

 • Hvis et køretøj ankommer bag en af ​​de biler, der har ret til at køre, fortsætter føreren, der først holdt stille ved krydset.

 • Hvis et køretøj ankommer på samme tid som et andet køretøj, har køretøjet til højre ret til at køre først.

 • Hvis to køretøjer ankommer overfor hinanden på samme tid, og der ingen køretøjer er til højre, kan de fortsætte på samme tid, hvis de begge skal ligeud.

 • Hvis ét køretøj drejer, og ét kører lige ud, har bilen, der kører lige ud forret til vejen.

 • Hvis to køretøjer ankommer overfor hinanden på samme tid, og den ene drejer til højre, og den ene drejer til venstre, har køretøjet, der drejer til højre forkørselsret, da de begge skal ind på samme vej, og køretøjet, der skal dreje til højre, har den korteste vej.