Vidste du det?

Damhussøen er en sø i Københavns og Rødovre Kommuner. Oprindeligt strakte søen sig fra det nuværende Jyllingenvej i nord til et stykke på den anden side af den nuværende Roskildevej. Gennem søen løb oprindeligt Harrestrup Å. Søen blev kaldt Langvaddam, hvilket normalt bliver tolket som "dammen ved det lange vadested". I 1621 blev det anlagt en dæmning i den sydlige del af søen, som skulle føre Roskildevej over denne. I 1849 blev der bygget en dæmning i den nordlige ende af den nuværende sø, så der opstod to søer, hvoraf den ene, "Bagsøen", blev drænet i 1936, hvorved Damhusengen opstod. Samtidgt blev Harrestrup Å ført i en kanal uden om søen. Fra søen udgår Grøndalsåen (Ladegårdsåen), som i dag kun ses som en mindre grøft gennem Grøndalsparken. Og den strækning, der kaldes Ladegårdsåen er rørlagt og der flyder ikke meget vand gennem rørene.

Ved slusen, hvor Grøndalsåen udgik fra søen, lå i tidligere tid en såkaldt "ålekiste", en slags fiskeredskab til fangst af - sjovt nok - ål. Denne ålekiste var reserveret til kongen, og der var forbud mod at borgerne fangede ål i ålekisten.

Ved dammen lå en af de mange kroer langs Roskildevej. Denne blev kaldt Huset ved Dammen eller Damhuset, og efter denne kro har søen fået sit nuværende navn. Det gamle navn er bevaret i en kort vej, Langvaddam, der udgår fra Peter Bangs Vej i den sydøstlige ende af søen


NB! Fra og med uge 1 - 2015, har jeg oprettet et "arkiv" over gamle "Vidste du det. Alt, hvad der er gået forud, er desværre forsvundet i glemselens tåger, og jeg har ingen kopier af det, men det laves der så om på nu. Du kan se listen over tidligere "ligegyldig paratviden" her.

- Retur -