Vidste du det?

Galusha Pennypacker tjente i USA's hær under Den Amerikanske Borgerkrig. Som 16-årig blev han optaget på militærakademiet West Point, men inden han kunne nå at starte uddannelsen brød borgerkrigen ud. I stedet meldte han sig frivilligt til et infanteriregiment fra Pennsylvania, hvor han var født. Han hjalp med at rekruttere soldater til et andet regiment, og i efteråret 1861, blev han udnævnt til major i dette regiment. På det tidspunkt var han kun 1å og nogle måneder. I 12864 blev han udnævnt til oberst og regimentschef, og kort efter blev han udnævnt til chef for 2. Brigade i 2. Division i X Korps i Army of the James (som var en hærstyrke, som opererede langs James River i Virginia. Hans rang var dog stadig oberst. Den 15. januar blev han udnævnt til "titulær brigadegeneral". En  titulr titel bedø, at man fik rangen midlertidigt, men beholdt sin hidtidige løn. Allerede 18. februar samme år, da han kun var 20 år, 8 måneder og 17 dage, blev han udnævnt til brigadegeneral. På det tidspunkt var han endnu ikke gammel nok til at stemme, da stemmeretten først blev opnået, når man fyldte 21. Hverken før eller siden er nogen blev udnævnt til en generalsrang så ung. Og allerede en måned senere, den 13. marts, blev han udnævnt til titulær generalmajor. På det tidspunkt var han 20 år, 9 måneder og 12 dage. Og han havde stadig ikke fået stemmeret!

Han blev i hæren, da krigen var slut, men måtte som mange andre officerer, som havde opnået deres rang under krigen, acceptere en lavere rang og blev i stedet udnævnt oberst. Han opnåede dog igen at blev udnævnt til titulær generalmajor i hæren den 2. marts 1867. I 1883 forlod han hæren og gik på pension i en alder af 39 år. Som begrundelse anførte alle de gange, han var blevet såret både under borgerkrigen og i senere træfninger. Han trak sig tilbage til Philadelhia i Pennsylvania og her boede han til han døde i 1916 i en alder af 72 år af eftervirkninger af de skader, han havde fået under krigen. Hans fætter, tidligere guvernør over Pennsylvania, Samuel W. Pennypacker, som var et år ældre, var død en måned tidligere.


NB! Fra og med uge 1 - 2015, har jeg oprettet et "arkiv" over gamle "Vidste du det. Alt, hvad der er gået forud, er desværre forsvundet i glemselens tåger, og jeg har ingen kopier af det, men det laves der så om på nu. Du kan se listen over tidligere "ligegyldig paratviden" her.

- Retur -