Vidste du det?

Den 2. februar fejrede man i den kristne verden Kyndelmisse, som ikke længere er en helligdag i Danmark. Det var en af de helligdage, der blev afskaffet v ed Helligdagsreformen i 1770. Navnet kommer fra latin, "missa candelarum", "lysmesse", og det, der fejres er, at nu er halvdelen af vinteren gået i hvert fald pr. definition. Dagen kaldtes også "kermesse" eller "kørmesse" og i Danmark blev navnet forvansket til Kjørmes Knud, efter "Kyndelsmisses Knude, som var en indikation af, at denne dag ofte var meget kold.

Kyndelmisse kendes fra Steen Steensen Blichers sang, "Detv er hvidt derude", hvor det i første vers hedder:

"Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.
"

Udtrykket "Kjørmes Knud" kendes fra sangen "Sneflokke kommer vrimlende" af Jeppe Aakjær, hvor sidste vers lyder:

"Og Gammelmor i Klokkerne
med Huen og Graalokkerne,
hun haler op i Sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er Kaalen liggende,
og nu staar Tjørnen stikkende
og spidder Sne paa Piggene,
og nu kom Kjørmes-Knud!
"


NB! Fra og med uge 1 - 2015, har jeg oprettet et "arkiv" over gamle "Vidste du det. Alt, hvad der er gået forud, er desværre forsvundet i glemselens tåger, og jeg har ingen kopier af det, men det laves der så om på nu. Du kan se listen over tidligere "ligegyldig paratviden" her.

- Retur -