Vidste du det?

Allerede i  1936 blev det foreslået at etablere en sandopfyldning ud for Avedøre Holme, som dengang bare var nogle småøer. Der skere dog ikke noget ved den lejlighed, og da den såkaldte "fingerplan" blev fremlagt i 1947, blev tanken taget op igen. 14 år senere blev der nedsat et udvalg, som skulle planlægge udbygningen af hele Køge Bugtområdet, og da udvalget blev nedlagt i 1975 blev Køge Bugt Strandpark I/S etableret. Med i interessentskabet var Københavns og Roskilde Amter, København og Frederiksberg kommuner og de fem kommuner, hvor parken skulle ligge, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Året efter begyndte arbejdet med at inddæmme området, og anlæggelsen blev afsluttet i 1979. Året efter, i 1980 kunne den 7 km lange Strandpark så åbnes.

Interessentskabets bestyrelse består i dag af borgmestrene fra Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Greve samt kommunalbestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen fra Brøndby.


NB! Fra og med uge 1 - 2015, har jeg oprettet et "arkiv" over gamle "Vidste du det. Alt, hvad der er gået forud, er desværre forsvundet i glemselens tåger, og jeg har ingen kopier af det, men det laves der så om på nu. Du kan se listen over tidligere "ligegyldig paratviden" her.

- Retur -