Vidste du det?

Det sker ofte i USA, at flere veje (med forskellige numre) deler vejbane over kortere eller længere strækninger. Det kan være to (eller flere) såkaldte Interstate Highways, der deler vejbane, to hovedveje (US Highways), en interstate og en hovedvej, en amtsvej og en hovedvej og så fremdeles. Mellem byerne Madison og Portage i Wisconsin følges således I-39, I-90 og I-94, og den længste strækning, der deles af to interstate highways er 450 km, som I-80 og I-90 deler i Indiana og Ohio. I North Carolina deler Interstate Highway 40 og US Highway 74 vejbane mellem byerne Clyde og Asheville og fra Asheville til Columbus deler US 74 vejbane med I-26.

Skiltene viser, at man her kan køre såvel nord, som syd på uden at vende bilen.

Kortet viser hvordan I-77 kommer syd fra, fra Galena og svinger mod vest inden den fortsætter mod nord ved Wytheville. I-81 kommer fra sydvest og svinger mod sydøst ved Wythweville på den strækning den deler med I-77.

I-77 og I-81 er dog lidt specielle.  Begge motorveje går fra syd mod nord eller omvendt, men der regnes af én eller anden grund med, at vejene starter mod syd og går mod nord, og frakørslerne nummereres i den retning. På samme måde nummereres frakørslerne på de "tværgående" interstates fra vest mod øst. I-77 begynder ved Cayce i South Carolina og strækker sig 987 km mod nord til Cleveland, Ohio. I-81 begynder ved Dandridge i Tennesssee og slutter 1.375 km længere mod nord vec grænsen til Canada. Når man kører på en sådan interstate vil vejen være markeret med enten North eller South, og denne retning bibeholdes, selv om vejen på kortere strækninger går mere vest-øst end syd-nord (der er nogle få undtagelser fra denne regel, men det må blive en anden gang).

I Virginia, nær byen Wytheville deler de to motorveje vejbane på en strækning af ca. 13 km. På denne strækning deler de to interstates også vejbaner med to US Highways, US 11 og US 52. På grund af vejenes forløb flasker det sig sådan, ar når man kører nord på ad I-77 og US 52, kører man samtidigt syd på ad I-81 og US 11.

Så her kan man altså køre såvel nord på som syd på, mens bilen hele tiden kører i samme retning. Dette har medført at Wytheville har fået øgenavnet "Which-Way-Ville".

 


NB! Fra og med uge 1 - 2015, har jeg oprettet et "arkiv" over gamle "Vidste du det. Alt, hvad der er gået forud, er desværre forsvundet i glemselens tåger, og jeg har ingen kopier af det, men det laves der så om på nu. Du kan se listen over tidligere "ligegyldig paratviden" her.

- Retur -