Vidste du det?

Søborg Slot, der er i dag er en ruin, uden meget tilbage, ligger syd for Gilleleje ved landsbyen Søborg, der engang var en købstad. Slottet, der kendes fra 1100-tallet, er formodentlig ældre, men det nævnes første gang i skriftlige kilder fra den tid, da kirken overtog det fra kongen. I løbet af det 12. århundrede blev slottet udvidet måske af Ærkebiskop Eskild fra Lund til et egentlig borganlæg. Dette bestod af et fæstningsanlæg omgivet af en ringmur og en voldgrav. Når der er tvivl om, at det var Eskild, som var manden bag udvidelsen skyldes, at nogle forskere mener, at Eskilds slot snarere lå ved Lejre - måske under det nuværende Ledreborg. Ingen skriftlige kilder fortæller om en forbindelse mellem Eskild og Søborg.

Borgen lå på en ø i en fjord, der nåede ud til Kattegat ved Gilleleje, men indsejlingen sandede til og fjorden blev til en sø, som senere (lige før 1900) blev afvandet. Borgen var Danmarks stærkeste fæstning i 1200- og 1300-tallet. og den blev brugt som fængsel for kongemagtens farligste fjender i mange år. Blandt andre sad Buris Henriksen (folkevisens Prins Buris. som efter visern er begravet i Vestervig ved siden af sin elskede Liden Kirsten), var fængslet her fra 1167 til sin død. Han var søn af Henrik Skadelår, som var fætter til Knud Lavard og kraftigt involveret i mordet på denne. Henrik var sønnesøn af Svend Estridsen (det var der mange, som var, da Svend havde mindst 19 børn). Buris var oprindeligt gode venner med kongen, Valdemar den Store, men de ragede uklar af én eller anden grund, og kongen spærrede ham inde på slottet. Folkevisen tager derfor fejl, når den påstår at Buris og Liden Kirsten var elskende, og altså er begravet i Vestervig, men det er anden historie. Senere i 1294 blev Ærkebiskop af Lund, Jens Grand. Årsagen til hans fængsling var, at han blev mistænkt for at have medvirket i det komplot som blandt andre Marsk Stig var anklaget for, nemlig mordet på Erik Glipping i Findeup Lade i 1286. Kongen, Erik Menved beordrede ham fængslet, men efter 1½ år, hvor han blev pint og plaget og i det hele taget behandlet eget dårligt, lykkedes det ham at undslippe til Bornholm, hvor han slog sig ned på sin borg der, Hammerhus.

Den sidste fange, jeg vil nævne fra Valdemar IV Atterdags dronning Helwig af Slesvig, som han blev gift med i 1340. I følge sagnet blev dronningen fængslet så kongen kunne hygge sig med sin elskerinde Tove Lille på Gurre Slot, men det er fomodentlig kun en legende. HJelvig var gravid, da hun blev fængslet, og i 1353 fødte hun sin yngste datter i fængslet på Søborg. Denne datter var det eneste af Helwigs seks børn med Valdemar, om overlevede sin far, og hun blev senere kendt som Margrethe I af Danmark, Norge og Sverige, selv om hun faktisk aldrig var regerende dronning i Danmark, men havde titlen "Husfrue".

Søborg Slot var i funktion indtil Grevens Fejde 18534, hvor det blev ødelagt.

 


NB! Fra og med uge 1 - 2015, har jeg oprettet et "arkiv" over gamle "Vidste du det. Alt, hvad der er gået forud, er desværre forsvundet i glemselens tåger, og jeg har ingen kopier af det, men det laves der så om på nu. Du kan se listen over tidligere "ligegyldig paratviden" her.

- Retur -