Vidste du det?

Ordet "ferie" stammer fra latin, "feriae", som var flertal for Religiøse festdage". Dette kan sammenlignes med det engelske "holiday", der kommer af det gammelengelske ord hāligdæg, der også betyder "hellig dag". Som på dansk refererede dette ord oprindeligt kun til nogle specifikke, religiøse festdage, men senere er ordet så blevet udvidet til at dække over alle kortere eller længere perioder, hvor man ikke arbejder.

I modsætning hertil er det engelske ord "vacation", som oprindeligt var en lang pause om efteråret, hvor domstolene var lukkede og retsalene derfor tomme (vacant). Senere blev det også indført af universiteterne, og efterhånden blev det i overklassen var almindeligt at "rejse på landet" om sommeren med hele familien og staben af tjenestefolk, og at den normale bolig derfor stod tom. På den måde blev ordet dækkende for alle ferier. Faktisk blev skikken med at domstolene skulle holdes lukkede om efteråret indført i England af Vilhelm Erobreren, som havde skikken med fra Normandiet, hvor domstole og andre offentlige myndigheder lukkede af hensyn til druehøsten.

I Danmark fik vi den første ferielov i 1938, og den gav alle lønmodtagere ret til to ugers ferie. Før den tid var det ikke almindeligt at lønmodtagere holdt ferie fra deres arbejde, som typisk var mellem 11 og 16 timer, 6 eller 7 dage om ugen. Først omkring 1900 blev søndagsarbejde forbudt, og først i 1920 blev der indført en otte timers arbejdsdag. I dag har alle ret til fem ugers ferie, og så er der i de fleste overenskomster desuden aftalt en sjette ferieuge i form af fem såkaldte feriefridage. Den seneste revision af ferieloven er fra 2018 og handler mest om hvordan ferie afvikles i forhold til, hvordan den optjenes.


NB! Fra og med uge 1 - 2015, har jeg oprettet et "arkiv" over gamle "Vidste du det. Alt, hvad der er gået forud, er desværre forsvundet i glemselens tåger, og jeg har ingen kopier af det, men det laves der så om på nu. Du kan se listen over tidligere "ligegyldig paratviden" her.

- Retur -