Løbende måned + x dage

Af og til har man behov for at kunne beregne løbende måned + X antal dage, fx i forbindelse med betalinger.

I databasen har man fx en fakturadato, og ud fra denne skal "løbende måned + x dage" beregnes.

I en forespørgsel oprettes denne formel i en tom kolonne:

Betalingsfrist: (DateSerial(Year([fakturadato]);Month([fakturadato])+1;1)-1)+30

Den beregner løbende måned + 30 dage. Skal der beregnes løbende måned + et andet antal dage, kan det også gøres med denne funktion. I så fald rettes 30 til det ønskede antal dage.

Funktionen kan også bruges direkte i en formular. I så fald skal der oprettes et ubundet tekstfelt. Her indsættes i stedet:

=(DateSerial(Year([fakturadato);Month([fakturadato])+1;1)-1)+30

I begge tilfælde, antages det, at der i en tabel findes et felt, fakturadato, og at dette er med i forespørgslen eller formularen.

- Retur til Access -