SWOT analyser - Husk det nu

Rigtigt mange elever anvender SWOT analyser i forbindelse med fagprøveskrivning. Desværre er der en stor procentdel af disse, som har problemer med at lave den korrekt. Her er der typisk to ting, der gør sig gældende. De fire bogstaver står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats eller på dansk Styrker, Svagheder, Trusler og Muligheder. Ingen har problemer med at opstille matrixen:

Styrker (S) Svagheder (W)
Muligheder (O) Trusler (T)

Det er først, når der skal fyldes data i, at det kan knibe og oftest er det ved Muligheder, der går galt. Dette skyldes formodentlig at anvendelsen af ordet "muligheder" er betydeligt mere begrænset i en SWOT analyse end i almindelig sprogbrug. Det kan fx godt være at vi har mulighed for at åbne en ny filial, afskedige 10 mennesker eller købe nyt IT udstyr. Det er bare ikke "Opportunities i SWOT.

  Ting, der hjælper Ting der skader
Interne forhold Styrker Svagheder
Eksterne forhold Muligheder Trusler

Under eksterne forhold skal der kun stå ting, som vi ikke selv har indflydelse på, både som Muligheder og som Trusler. Alle de ovennævnte ting er noget, vi selv kan bestemme, og derfor er det ikke "Mligheder" i SWOT forstand. Derimod kan der under Muligheder fx stå Ny Lovgivning (det kunne lige så godt står under trusler), Grønland tillader billig kinesisk arbejdskraft ved anlæggelse af miner (også dette kunne stå begge steder afhængig af om vi er et kinesisk firma, eller i konkurrence med et sådant). Lad være med at lade jer narre af eksempler I finder på nettet. Selv store firmaer misforstår ind imellem dette.

Det er vigtigt at huske dette, da det trækker fra i bedømmelsen, hvis man ikke bruger sine modeller korrekt. Tal evt. med din vejleder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er internt eller eksternt. Som regel er der ingen tvivl, men en række forhold ligger i "grænselandet".

Faren ved SWOT analysen er at den får nogle til at producere alenlange lister over de fire elementer, og så glemme om de har overhovedet har større betydning i forhold til det, man analyserer. Dette fører til den anden fejl mange laver; nemlig faktisk at bruge SWOT analysen i sit videre arbejde. Her bør man analysere sig frem til, hvordan man udnytter sine stærke sider, afbøder de svage, gør klar til at udnytte mulighederne og forbereder sig på at imødegå truslerne. En handlingsmatrix er en mulighed her, men det kan gøres på andre måder også, fx i ren prosa.

  Styrker
Lokalkendskab
Tæt forhandlernet
Stor kundeloyalitet
Svagheder
Ringe likviditet
Manglende viden på området
Muligheder
Nye markeder
Samfundet får større fokus på miljø
Det finansielle marked åbner sig igen

 

Fortæl om produkternes miljøfordele
Brug nuværende kunder som løftestang på nye markeder
Efteruddanne i mindre travle perioder
Låne, når markedet er til det og renten lav
Trusler
Svært at låne til investeringer
Konkurrenter får øjnene op for markedet
Lave specialiserede butikker, der er billigere
 

 

Etablere fælles drift med forhandlere
Profilere produkter gennem forhandlere og kunder

På baggrund af matrixen og andre beslutningsværktøjer, kan man så beslutte, hvor der skal sættes ind først.