SUM.HVIS på tværs af ark

I artiklen TÆL.HVIS på tværs af ark, forklarede jeg, hvordan man kunne lave en TÆL.HVIS formel, der kunne regne på tværs af ark. Det krævede at man oprettede et ark med en liste over alle de ark i mappen, som skulle medtages i formlen. Derefter kunne man kombinere et par funktioner eller fire til dette:

SUMPRODUKT(TÆL.HVIS(INDIREKTE("'"&A1:A20&"'!F1:F800");"Ole"))

Denne formel ville tælle alle de celler i de ark, der var opregnet i A1:A20 i det ark, hvor formlen befandt sig, og som havde teksten "Ole".  Udfordringen denne gang, var at lave en tilsvarende funktion, som kunne summere på tværs af ark. Altså en slags tredimensionel SUM.HVIS().

Dette var imidlertid ikke så nemt som den forrige. Jeg må tilstår at jeg var nødt til at hente hjælp hos en tysk Excel specialist, så jeg kan ikke tage kredit for nedenstående formel, men jeg ville ikke snyde mine læsere for den - selvom altså kun den danske oversættelse er min egen. Tak til Claus Busch for hans indsats.

Endnu engang skal man have et ark, hvor alle de ark, der skal summeres over, er listet op. Altså ligesom i ovenstående. I eksemplet nedenfor er det Z1:Z36 i det ark, hvor formlen også står. Betingelsen i står i A-kolonnen i de ark, der skal summeres over (A%:A20) og tallene, der skal summeres står i kolonne Q (Q5:Q20). Betingelsen, der skal opfyldes, er her ikke "hardkodet" i formlen, men tastes i celle B1 i samme ark som formlen, findes i.

=SUM((T(INDIREKTE("'"&TRANSPONER(Z1:Z36)&"'!A"&RÆKKE(5:20)))=B1)*(TAL(INDIREKTE("'"&TRANSPONER(A1:A36)&"'!Q"&RÆKKE(5:20)))))

9 funktioner i samme formel., hverken mere eller mindre.

- Tilbage til Excel -