Del navn i elementer

Denne funktion deler et navn i elementer. Elementerne er 1) Fornavn, 2) Alle mellemnavne 3) Efternavn. Funktionen har to argumenter; dels strengen der skal deles, dels nummeret på det element, man ønsker at få returneret. Nummeret kan være 1 (Fornavn), 2 (Mellemnavne) eller 3 (Efternavn).

Funktionen kaldes med =Delnavn(A1; n)  hvor A1 er den celle, der indeholder navnet, der skal deles og n er den navnedel, der ønskes returneret.

Cellens indhold Kaldt med 1 Kaldt med 2 Kaldt med 3
Jan Jan Jan Jan
Jan Hansen Jan Hansen Hansen
Jan Ejner Hansen Jan Ejner Hansen
Jan Ejner Smith Hansen Jan Ejner Smith Hansen

Function DelNavn(cel As String, del As String) As String

If IsEmpty(cel) Then Exit Function
    If del = 1 Or del = 2 Or del = 3 Then
        Select Case del
            Case Is = 1
                If InStrRev(cel, " ") = 0 Then
                    DelNavn = cel
                Else
                    DelNavn = Mid(cel, 1, InStr(1, cel, " ", 1) - 1)
                End If
            Case Is = 2
                If InStr(1, cel, " ", 1) = InStrRev(cel, " ") Then
                    DelNavn = Mid(cel, InStrRev(cel, " ") + 1, Len(cel))
                Else
                    DelNavn = Mid(cel, (InStr(1, cel, " ", 1) + 1), InStrRev(cel, " ") _
                    - InStr(1, cel, " ", 1) - 1)
                End If
            Case Is = 3
                DelNavn = Mid(cel, InStrRev(cel, " ") + 1, Len(cel))
        End Select
    Else
        DelNavn = CVErr(xlErrValue)
    End If
End Function

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -