Eksempler på færdige Excel løsninger.

Her kan du finde eksempler på færdige - eller halvfærdige Excel løsninger, som indeholder mere, end umiddelbart kan forklares i en enkelt artikel.

Dropdownliste med mulighed for at begrænse listen ved indtastning (virker kun i Excel 365) (Ny 5-4-20)

Dropdown liste (rulleliste - kombinationsboks), hvor listen reduceres efterhånden som man taster i boksen.

Telefonliste - Et regneark, der indeholder en formular, som kan opdatere og sortere en telefonliste.

Kassekladde - Et regneark, der fungerer som en simpel kassekladde. Der kan indsættes ekstra sider i kladden med automatisk overførsel af saldo, den kan gemmes, udskrives og afsluttes (alle data nulstilles og eventuelle sider ud over 1 slettes).

Lommeregner* - Et tilføjelsesprogram, der indeholder en primitiv lommeregner. Installer og tilføj programmet. tryk Ctrl+l for at starte lommeregneren. Klik på Hjælp for at se, hvordan den virker.

Jans Udvidelser (2002/2003)*  eller Jans Udvidelser (2007/2010) - Et tilføjelsesprogram, der indeholder en række brugerdefinerede funktioner, hvoraf nogle har praktisk anvendelighed, mens andre mest demonstrerer mulighederne.

Version 6 er opdateret med 11 nye funktioner af meget forskellig karakter, fra omregning af klokkeslæt til decimal, til beregning af restværdi efter division. Se en beskrivelse af de enkelte funktioner og deres anvendelse i vejledningen her. Nye funktioner er som sædvanligt fremhævet med fed skrift i vejledningen. Version 6 findes kun til Excel 2007/2010, men version 5 til tidligere versioner, kan stadig hentes.

Dansk-Engelsk - En oversættelse fra dansk til engelsk og tilbage igen af navnene på de indbyggede funktioner i Excel 2003.

Gem diagram som grafikfil - Eksemplet gemmer et diagram oprettet i Excel som en grafikfil i enten jpg eller gif format. Opret et diagram i et ark, marker det. Tryk Ctrl+Skift+g. Vælg filtypen gif/jpg, udfyld sti og navn, og klik på knappen "Gem diagram som grafik".

Amortisering af annuitetslån - Eksemplet viser, hvorledes man ved at indtaste årlig rente, løbetid, antal terminer pr. år og hovedstol kan amortisere et efterbetalt annuitetslån. Der kan opereres med op til 600 rater. Det vil sige, at antallet af terminer pr. år ganget med løbetid i år ikke må overstige 600. Er det tilfældet vises en advarsel. Arket er beskyttet (uden adgangskode), så der kun kan tastes i de lyseblå celler øverst i arket.

Brevfletning og gemning af enkelte dokumenter. Dette eksempel er en zip-fil, der består af et Excel-regneark og en Word skabelon. Eksemplet illustrerer, hvordan man kan overføre data fra Excel til et Word-dokument ved hjælp af bogmærker. Eksemplet er knyttet til artiklen om Excel-Word Brevfletning under Makroer. Filerne skal udpakkes og skabelonen skal gemmes i Words "normale" skabelonbibliotek.

Forbrugsberegning. Dette er et eksempel på et regneark, der beregner dagligt forbrug af fx el, vand, varme, gas osv., hvor der foretages løbende aflæsninger. Regnearket (der er beskyttet uden kode, så kun A og B kolonnerne er åbne) beregner forbrug siden sidste aflæsning og gennemsnitligt dagligt forbrug siden sidste aflæsning. Desuden beregnes forbrug år til dato, gennemsnitligt dagligt forbrug år til dato og et samlet forventet årsforbrug. Forbrugsberegner med bimåler (ny 29-9-19)

* Af én eller grund vil IE meget gerne tro, at XLA filer er Word-dokumenter, så husk at rette filtypen til XLA, når der gemmes.

- Tilbage til Excel -