Finde en værdi på baggrund af to andre værdier

  A B C
1 Gruppe Rang Værdi
2 1 1 5
3 1 2 6
4 1 3 7
5 2 1 8
6 2 2 9

Denne formel hører måske til under Småtips, men har altså fået sin egen side. Opgaven går ud på at finde den værdi, der står ud for Rang 1 i gruppe 1, altså 5 i det konkrete eksempel.

Opgaven kan løses på flere måder. Med SUMPRODUKT() eller som matrixformel. Hvilken man foretrækker er nok individuelt. Med SUMPRODUKT skal formlen se således ud:

=SUMPRODUKT((A2:A6=1)*(B2:B6=1)*(C2:C6)) og som matrixformel:

{=MIN(HVIS((A1:A6=1)*(B1:B6=1);C1:C6))} Husk at matrixformler afsluttes med Ctrl+Skift+Enter.

N'te største værdi
Hvis det ikke er den største eller mindste værdi, der skal findes, men den n'te største, kan STØRSTE() bruges i stedet for MIN eller MAKS().

STØRSTE(HVIS((A2:A30=E3);(B2:B30));F6)

Eksemplet her finder den n største værdi, hvor n er defineret i F6, for de varer, om hvilke det gælder, at varenummeret  er lig værdien i E3.  Også denne formel indtastes som en matrixformel.

- Retur til Excel -