Afrunding af karakterer efter Ny Karakterskala

Den nye karakterskala, også kaldet 7-trinsskalaen opererer med 7 karakterer, 12, 10, 7, 4, 02, 00 og -3. 00 og -3 er IKKE bestået,  øvrige karakterer er bestået. Karaktererne svarer til den internationale ECTS skala som følger: 12 = A, 10 = B, 7 = C, 4 = D, 2 = E, 00 = Fx, -3 = F.

Afrunding i forbindelse med gennemsnitsberegninger sker efter særlige regler. Fx kan man ikke bestå via oprunding. Har en elev således opnået gennemsnittet 1,99999 har eleven IKKE bestået eksamen. Nedennævnte funktion afrunder efter disse regler.

Function KarNy(kar)
    Dim a As Double
    Select Case kar
        Case Is < -1.5
            a = -3
        Case Is < 2
            a = 0
        Case Is < 3
            a = 2
        Case Is < 5.5
            a = 4
        Case Is < 8.5
            a = 7
        Case Is < 11
            a = 10
        Case Else
            a = 12
    End Select
    KarNy = a
End Function

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -