Data i Excel, brev i Word

Denne makro skal placeres i kodearket til det regneark, hvor den skal have effekt. Makroen afspilles ved dobbeltklik i kolonnen. Strukturen i regnearket skal være den, at man har navne i A-kolonnen, Adresser i B-kolonnen, Postnummre i C-kolonnen og Byer i D-kolonnen, som vist i eksemplet.

 

 

 

 

 

Et dobbeltklik i A-kolonnen åbner Word med Navn, adrresse osv. sat ind i dokumentet.

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

Dim Wdapp As Object
Dim Navn As String
Dim Adr As String
Dim PostnrBy As String

    If Target.Column = 1 Then
        Navn = Target.Value
        Adr = Target.Offset(0, 1).Value
        PnrBy = Target.Offset(0, 2).Value & " " & Target.Offset(0, 3).Value
       
        On Error Resume Next
        Set Wdapp = GetObject(, "Word.application")
        If Err.Number <> 0 Then
            Set Wdapp = CreateObject("Word.Application")
        End If

        Wdapp.Documents.Add
        Wdapp.Selection.TypeText Text:=Navn
        Wdapp.Selection.TypeParagraph
        Wdapp.Selection.TypeText Text:=Adr
        Wdapp.Selection.TypeParagraph
        Wdapp.Selection.TypeText Text:=PnrBy
        Wdapp.Selection.TypeParagraph
        Wdapp.Selection.TypeParagraph
        Wdapp.Selection.TypeParagraph
        Wdapp.Selection.TypeText Text:="Kære " & Left(Navn, InStr(1, Navn, " "))
        Wdapp.Selection.TypeParagraph

        Range("a1").Activate

        Wdapp.Visible = True
        Wdapp.Activate
        Set Wdapp = Nothing
    End If

End Sub

- Tilbage til Makroer -