Makroer til sletning af "tomme" rækker.

Denne makro sletter rækker i et regneark, hvis de er tomme, bortset fra kolonne A. Altså rækker, hvor kolonne A er den eneste, der er udfyldt. Rækker, hvor kolonne A er tom slettes ikke. Eksempel

A B C D E
1111       1111
2222        
3333 1   11 1

I eksemplet slettes række 2, men ikke række 1 og 3. Hele række slettes.

Sub SletTomme()
    lrow = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    For R = lrow To 1 Step -1
            For Each c In Rows(R).Cells
                If Not IsEmpty(c.Value) Then
                    a = a + 1
                End If
            Next c
            If a = 1 Then
                Rows(R).EntireRow.Delete Shift:=xlUp
            End If
            a = 0
    Next R
End Sub

Slet hvis A er tom

Ovenstående kode sletter altså de rækker, hvor alle celler, bortset fra celler i A-kolonnen er tomme. Nedenstående makro sletter alle de rækker, hvor A-kolonnen er tom.

Sub SletTomA()
    lstrow = ActiveSheet.UsedRange.Rows(UBound(ActiveSheet.UsedRange.Value)).Row
        For i = lstrow To 1 Step -1
            If IsEmpty(Range("a" & i)) Then
                Range("a" & i).EntireRow.Delete
            End If
        Next i
End Sub

 

- Retur til makroer -
- Retur til Excel -