Søg i låst ark

Denne kode søger efter en bestemt tekst i et beskyttet ark. Teksten, der ledes efter forudsættes at være placeret i enten kolonne C eller D, men det kan være hvilken som helst kolonne i arket. Den tekst, der skal søges efter, indtastes i en bestemt celle i arket (i eksemplet er det D1). Derefter placeres markøren i en åben celle i E-kolonnen ud for den celle i C- eller D-kolonnen, hvor den søgte tekst blev fundet. Findes den søgte tekst flere gange i C- eller D-kolonnen, vil en gentagen afspilning af makroen, søge videre efter samme tekst andre steder, indtil der ikke er flere forekomster - eller teksten i D1 ændres.

Sub SoegOgMarker()
    Dim LedEfter As String
    Static Sidste As String
    Sidste = ActiveCell.Offset(0, -1).Address
    LedEfter = Range("D1").Value
    Range(Sidste).Activate
    Cells.Find(What:=LedEfter, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
        MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Offset(0, 1).Activate
    If ActiveCell.Column = 4 Then
        ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
    End If
    Sidste = ActiveCell.Offset(0, -1).Address
End Sub

NB! Makroen virker også, hvis arket ikke er beskyttet.

- Retur til makroer -
- Retur til Excel -