Store begyndelesbogstaver

Disse to makroer anvendes til at lave store begyndelesbogstaver på teksten i cellerne i et regneark. Den første makro laver stort begyndelsesbogstav på hvert ord i cellerne, den næste kun på det første ord i hver celle.

Sub AlleStore()
    For Each c In ActiveSheet.UsedRange.Cells
        c.Value = WorksheetFunction.Proper(c.Value)
    Next c
    End Sub

 

Sub StortFoerste()
    Dim c As Object
    For Each c In ActiveSheet.UsedRange.Cells
       c.Value = UCase(Left(c.Value, 1)) & LCase(Mid(c.Value, 2, Len(c.Value)))
   Mext c
End Sub

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -