Find den ældste registrering

I en kolonne findes serienumre, og i kolonnen ved siden af, her A og B, findes datoer for oprettelsen af serienummeret. Det samme serienummer kan eksistere flere gange, men to identiske serienumre, kan aldrig være oprettet samme dag. Der kan være oprettet flere serienumre pr. dag, men altså aldrig det samme to gange. Se illustrationen til venstre, som viser et udsnit af de to kolonner:

I C-kolonnen ønskes nu skrevet måned (med bogstaver) og årstal, for den ældste oprettelsesdato, for hvert serienummer. Findes det samme serienummer flere gange, skal kun det ældste vises i C-kolonnen, mens C-kolonnen skal være tom, for de nyere datoer.

Denne formel, løser problemet: =HVIS(TÆL.HVIS($A$3:A3;A3)=1;TEKST(MIN(HVIS(A3=$A$3:$A$500;$B$3:$B$500));"mmmm-åååå");"")

Bemærk at formlen skal skrives på en linje, uanset hvordan den vises i din browser. Den skal indtastes som en matrixformel - afslut med Ctrl+Skift+Enter - inden den kopieres nedad.

Illustrationen til højre viser resultatet. Vær opmærksom på at måned og år, skrives ud for den første forekomst af serienummeret, hvilket ikke nødvendigvis er den ældste registrering, med mindre B-kolonnen er sorteret i stigende orden.

 

 

- Retur til Excel -