Antal af bestemt ugedag mellem to datoer

Af og til har man brug for at kunne tælle, hvor mange af en besmtet ugedag, der er mellem to datoer, fx hvor mange tirsdage. En funktion til løsning af denne opgave er beskrevet under Mere om Sumprodukt. Den så i sin enkelthed således ud:

=SUMPRODUKT(--(UGEDAG(RÆKKE(INDIREKTE(A1&":"&A2)))=3))

og talte antallet af tirsdage mellem de to datoer, der var anfør i A1 og A2.

Hvis man imidlertid har brug for at "udelade" de tirsdage, der er helligdage, kan man skrive relevante helligdagsdatoer i perioden i fx D-kolonnen og så ændre formlen til:

=SUMPRODUKT(--(UGEDAG(RÆKKE(INDIREKTE(A1&":"&A2)))=3))-SUMPRODUKT(--UGEDAG(D1:D10)=3))

Alle områder skal naturligvis tilrettes til de rigtige.

- Retur til Excel -