Betinget formatering med liste

Funktionen Betinget formatering, kan have op til tre samtidige betingelser. Jeg er i dette tilfælde kun interesseret i, at formatere med en enkelt betingelse, nemlig at det, der står i cellen, også skal findes på en liste et sted i projektmappen.

Jeg opretter i første omgang listen (fx i Ark2). I eksemplet indeholder den nogle træsorter.

Asketræ
Birketræ
Bøgetræ
Egetræ
Elletræ
Elmetræ

Jeg navngiver området, der indeholder listen som "sorter" (uden anførselstegn). Jeg markerer de celler, som skal betinget formateres (i eksemplet A1 til A10 i Ark1), vælger Betinget formatering, og vælger "Formlen er". Derefter indtaster jeg denne formel:

=IKKE(ER.FEJL(SAMMENLIGN(A1;sorter;0)))

Jeg vælger nu det format, som skal gælde, hvis en af de nævnte træsorter tastes i områdets celler og klikke OK. Skal der formateres, hvis cellen indeholder noget andet end det, der står på listen, skal IKKE udelades fra formlen:

=ER.FEJL(SAMMENLIGN(A1;sorter;0))

- Retur til Excel -