Betinget formatering til markering af datoer.

Et regneark skal bruges til mødelokalebookning. I det konkrete eksempel kan hvert lokale kun bookes en gang. Der er oprettet et regneark med lokalerne, en fra og til dato og en kalender, se billedet.

Hvis et lokale er booket, skal dette vises med rød farve, mens ikke bookede dage, skal vises med grønt. Lokaler, hvor der ikke er angivet datoer, skal vises ufarvede. Det hele klares med betinget formatering.

Først markeres hele det område, som indeholder kalenderen (her kun vist i uddrag) for alle lokalerne. Farv hele området grønt. Vælg Betinget formatering og Ny regel. Vælg ”Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres”. Indtast følgende formel: =og(F$1>=$B2;F$1<=$C2). Vælg Rød som baggrundsfarve. Det er vigtigt at dollartegn angives præcis som vist her. Opret derefter en ny regel: =ER.TOM($B2). Her skal baggrundsfarven angives til ”Ingen farve”. Klik OK til de to regler. Nu skulle arket gerne se således ud:

Når der indsættes dato i en tom Fra celle, farves hele rækken grøn

Og når der indtastes i Til cellen farves de omfattede celler røde.

 

- Tilbage til Excel -