Kopier og omdøb ark

I en projektmappe findes et ark, kaldet "Projekt skabelon" samt mindst en kopi af dette ark ved navn "Projekt (001)". Makroen skal nu kopiere "Projekt skabelon" og indsætte det efter "Projekt (001) og tildele det et nummer højere. Første gang makroen kørers kommer det nye ark til at hedder "Projekt (002)", næste gang "Projekt (002)" og så fremdeles. Dette kan gøres ved nedenstående makro:

Sub KopierEfterSidsteNytNavn()
' Erklær variable   
    Dim Antalark As Long, Nr As Long, Nvn As String

'Find antal ark i mappen
    AntalArk = Sheets.Count

'Find navnet på det sidste ark
    Nvn = Sheets(AntalArk).Name

'Kopier skabelonen og indsæt den efter sidste ark
    Sheets("Projekt skabelon").Copy After:=Sheets(AntalArk)

'Omdøb det nye ark til samme navn som arket før, men giv det et nummer højere
    Sheets(Sheets.Count).Name = "Projekt(" & Mid(Nvn, 9, 3) + 1 & ")"

End Sub

- Retur til makroer -
- Retur til Excel -