Fugle, døde vikinger og nostalgi (Torsdag)

Sangsvanefamilie ved Han Vejle.

Så var det blevet torsdag, den sidste dag i området inden jeg skulle hjem, og jeg havde ikke på forhånd planlagt noget særligt, så her kunne jeg improvisere, hvilket jeg så også kom til at gøre. Da jeg dagen før på vej til Vestervig kørte over dæmningen, der afgrænset naturområdet Vejlerne fra Limfjorden, syntes jeg at jeg ville se mere til dette. Området er ret stort og har en del udsigtspunkter, så jeg besluttede mig for at besøge nogle af disse, som første punkt på dagsordenen. I første omgang kørte jeg bare sydøst på mod Fjerritslev. Herfra kørte jeg til fugletårnet ved Lund Fjord. Lund Fjord er den nordligste del af Vejlerne og den største sø i dette område, og det område, som jeg kom til først. Når der tales om en fjord, hvilket også andre af områdets søer kaldes, skyldes de at Vejlerne oprindeligt var to arme af Limfjorden, som strakte sig nord på, men som blev opdæmmet på et tidspunkt i et mislykket forsøg på at afvande disse områder og skabe nyt landbrugsland. Senere blev det altså i stedet til et naturreservat. Da jeg havde parkeret bilen og gik ud mod fugletårnet ad den anlagte gangbro, kom en flok grågæs flyvende, og de slog sig ned, ikke langt fra tårnet. På engen her, var der i forvejen samlet en del fugle, blandt andre en flok skestorke, som dog gemte næbbet under fjerene på ryggen, mens de stod på et ben og hvilede sig.

Næste stop var Kærup Holmeskjulet, som også findes ved Lund Fjord, men ved den sydlige ende af denne. Også her fik jeg taget nogle billeder af fugle, inden jeg fortsatte min færd til Han Vejleskjulet. Her kunne man gå sad en gangbro gennem sivene ved søens bred ud til tårnet, hvilket jeg gjorde. Her så jeg imidlertid ikke mange fugle, men det var også en varm dag, så måske holdt de sig hjemme. I hvert fald hørte jeg mange fugle, som gemte sig i sivene, men jeg så altså kun nogle få, og de var så hurtige, så jeg simpelthen ikke nå at tage gode billeder. Jeg må altså have et nyt kamera! I stedet fortsatte jeg turen rundt af gangbroen tilbage til bilen. Jeg sluttede mit besøg i Vejlerne med besøg ved Tømmerby Fjordtårnet og Østerildtårnet. Jeg vil givetvis vende tilbage til området en anden gang og nok på en anden årstid, hvor det er andre fugle, man kan se.

På vej fra Tømmerbytårnet til Østerildtårnet kom jeg tilfældigvis forbi en vikingegravplads, som jeg selvfølgelig måtte besøge. Højstrup-gravpladsen, som stedet kaldes, rummer et antal små gravhøje, ca. 75 enkeltstående sten og nogle skibssætninger (tre sikre og måske op til syv). Den ene skibssætning er forholdsvis stor, omkring 30 m i længden, mens de øvrige er kortere. En kilde siger, at skibssætningerne endnu ikke er udgravet, mens en anden taler om at der er fundet nogle dolke og ikke meget andet, men det er måske i enkeltstensgravene? De enkelte stående sten, kan have indgået i nu forsvundne skibssætninger, da en del sten åbenbart er fjernet i fortiden og brugt til byggeri. Legenden fortæller, at de mange sten var et brudefølge, der blev forstenede, da de gik forbi marken, men hvorfor og af hvem fortæller den ikke noget om. Det samlede antal grave er ukendt, men jeg spadserede en tur på gravpladsen, som er indhegnet, nok for at holde de får, der græsser der inde. De var nu meget fredelige, selv om et enkelt får havde placeret sig midt på den nedtrampede sti, jeg fulgte, og nægtede at flytte sig, så jeg måtte ud i det høje græs for at passere. En gren gav mig en hudafskrabning på benet, men hvad gør man ikke for sin historiske interesse? Blandt de grave, der er udgravet fandt men en kvindegrav, hvor kvinden var begravet i en vogn. Denne grav er dateret til første halvdel af det 10. århundrede; altså i Gorm den Gamles tid. Vandstanden i Limfjorden var noget højere i Vikingetiden, så man kunne faktisk sejle næsten ind til gravpladsen, hvilket gjorde det nemmere, når der skulle begraves nogen.

Både på stranden i Nørre Vorupør

Efter besøget ved Østerildtårnet fortsatte jeg mod syd, da jeg ville tage endnu en tur på kystvejen fra Vestervig til Hanstholm, dels fordi jeg ville optage noget video med mit frontrudekamera af netop denne strækning med klitter og klithede til begge side for vejen. Det kunne jeg nu godt have sparet mig, for selv om kameraet lyste for optagelse, var der ingenting gemt på hukommelseskortet, da jeg kom hjem. Men turen var OK. Da jeg nåede Sønder Vorupør, hvor jeg holdt ferie for 50 år siden, i 1970, ville jeg gense stedet. Der var ikke meget at se, men bygningen, som vi boede i, lå der endnu og er nu et feriecenter. Jeg ville gerne have besøgt stedet og set om den bunker, vi dekorerede så flot indvendigt med psykedeliske malerier, stadig havde malerierne, men der så ret lukket ud, så jeg fortsatte til Nørre Vorupør i stedet.  Som i Blokhus og andre steder, myldrede det med mennesker. Da jeg var på ferie i 1970, var Nørre Vorupør et lille fiskerleje, hvor man trak bådene op på stranden. Det gør man stadig, men der er ikke mange tilbage, og mit gæt er, at det nu mest er for turisternes skyld. I dag er der mange sommerhuse omkring byen, og i denne er der restauranter i hobetal. Min første udfordring var at finde et sted at parkere, for alt i byen var optaget. Jeg kørte derfor ud af byen, hvor et skilt fortalte, at der var parkeringsplads, og en sådan var ganske rigtigt anlagt, men også den var helt optaget. Til gengæld holdt folk i vejsiderne, så det gjorde jeg også, ca. 1 km fra byen. Fra bilen gik jeg tilbage, for jeg skulle jo se stranden og bådene. Og det gjorde jeg så, men som nævnt var der ikke meget at se bortset fra mennesker. Jeg overvejede, om jeg skulle finde et sted at spise, ikke fordi jeg følte mig sulten, men på vejen op fra Vestervig, havde jeg set et skilt til en lille bebyggelse (tilsyneladende bare en enkelt gård), ved navn Madsted, og det var så interessant at jeg havde taget en afstikker fra Kystvejen, bare for at besøge stedet. Så kan en by (landsby) da næsten ikke have et bedre navn. Jeg opgav dog at fine et madsted i byen og besøgte i stedet for Nordsøakvariet, der, som navnet antyder, rummer fisk fra Nordsøen. Det var forholdsvis lille, og hurtigt overset, men nu har jeg da været der. Det eksisterede heller ikke i 1970. Som de dog laver alt om, hvis man ikke hele tiden er over dem!

Fra Nørre Vorupør fortsatte jeg ad Kystvejen til Hanstholm, som jeg jo bare havde passeret dagen før. Denne gang gjorde jeg holdt ved Hanstholm Fyr, som jeg dog ikke, i modsætning til Lodbjerg dagen før, valgte at bestige, men det er faktisk heller ikke ret højt, kun 23 meter, til gengæld står det på en bakke, så lyskilden er 65 meter over havet. Ved siden af fyret ligger Hansted Kirke, og begge dele blev foreviget. Fra fyret fortsatte jeg til en parkeringsplads ved et spisested, som Kaj havde anbefalet, ikke for at få mad, men fordi der fra pladsen var en rigtig god udsigt over Hanstholm Havn. Da jeg havde set nok, kørte jeg ned til havnen, og parkerede bilen og så gik jeg en tur og nød de få fiskerbåde, der var inde. En del af de mindre både var i havn, men kun ganske få at de store trawlere, men jeg fik da fotograferet et par stykker, og også her optog jeg en video, men desværre (eller måske heldigvis) kunne jeg ikke optage den karakteristiske lugt, der altid er i fiskerihavne.

Under 2. Verdenskrig befæstede tyskerne området omkring Hanstholm voldsomt og opsatte fire 38 cm kanoner, svarende til de, der var på Bismarck. Hver kanon havde et 19 meter langt og 110 tons tungt kanonrør og en rækkevidde på 55 km. Meningen var, at de sammen med et tilsvarende batteri i Norge skulle kunne kontrollere indsejlingen til Kattegat, men da bredden på Skagerak her er 115 km, var der et område i midten, som kanonerne ikke kunne dække, så dette område blev lukket med søminer. Udover de meget store kanoner, var der også et 17 cm batteri og nogle 10,5 cm kanoner i området foruden antiluftskyts mm. Nogle af de mange bunkere, der blev bygget, indgår i dag i Bunkermuseum Hanstholm, og jeg overvejede et besøg, men opgav projektet, da jeg så, hvor mange biler der var på parkeringspladsen, så det må blive en anden gang.

Efter besøgt i Hanstholm satte jeg kursen mod Vrå og mit hotel, og som sædvanligt ikke ad den mest direkte rute, da jeg lige rundede Løkken undervejs. Efter en omkring en times afslapning på hotellet med eftermiddagskaffe bragt op på værelset, var det blevet tid til at finde til Hjørring og Bones. Denne gang var der ikke et øje uden for, så ingen kø, og heller ikke inde var der overfyldt, så måske havde jeg slet ikke behøvet at bestille bord. Servitricedamen kunne fortælle mig, at de om tirsdagen gav 50 % rabat til studerende, hvilket nok havde været årsagen til de mange mennesker. Maden var som sædvanligt god, og ved denne lejlighed var der gratis softice til dessert, noget som man ellers skal betale for, og som jeg ikke plejer at spise - ikke på grund af prisen, men da det nu var gratis, kunne jeg næsten ikke lade være. På vej hjem fra Hjørring besøgte jeg en tankstation og genforsynede med vand, og så returnerede jeg til hotellet. Her "slæbte jeg" pc, tablet og diverse kameraer ned i spisesalen for at kunne overføre billeder. Der var godt nok et bord på værelset, men det var ikke stort nok til alt det udstyr, jeg skulle have plads til. Da jeg kom derned opdagede jeg, at et kabel var forsvundet undervejs, men da jeg gik tilbage for at lede efter det, var det væk, og det lå heller ikke på værelset. Mystik, mystik. Jeg kunne dog klare mig uden, da jeg havde flere, men stadig mystisk. Næste dag spurgte jeg i receptionen, da jeg tjekkede ud, men det var ikke blevet indleveret der. Efter afsluttet arbejde, stod der så afslapning på værelset på programmet, dels med besøg på internettet, spil med Dorte og en god bog. 371 km var uydbyttet af dagens kørsel. Jeg var ved at få kompenseret for alle de km jeg ikke kørte, mens vi underviste hjemmefra mellem marts og juli.