Fordele dage på måneder

I et regneark indtastes start- og slutdato for en aktivitet. I regnearket er månederne fra Januar til December anført. Disse måneder er indtastet som 1-1, 1-2, v13 og så fremdeles, hvilket resulterer i denne visning: 01-jan, 02-feb, 03-mar og så videre. Cellerne med disse datoer formateres med det brugerdefinerede format "MMMM", hvorefter celler fremstår med månedsnavnene skrevet helt ud.

Der ønsked nu en formel, der viser, hvor mange kalenderdage mellem start- og slutdato, der ligger i hver af de relevante måneder. Løsningen her er baseret på at alle start- og slutdato ligger i samme kalenderår, men den vil også virke, hvis der indgår flere kalenderår. I så fald skal der indsættes flere måneder.

Denne formel indsættes i A5 og kopieres til de måneder, som skemaet skal dække over, her Januar til December). (Skal skrives på én linje, uanset hvordan formlen vises i browseren.

=HVIS(MAKS(0;(MIN($B1;DATO(ÅR(A$4);MÅNED(A$4)+1;0))-MAKS($A1;A$4)+1))=0;"";MAKS(0;(MIN($B1;DATO(ÅR(A$4);MÅNED(A$4)+1;0))-MAKS($A1;A$4)+1)))

Det er denne del af formlen, som "gør arbejdet" :

=MAKS(0;(MIN($B1;DATO(ÅR(A$4);MÅNED(A$4)+1;0))-MAKS($A1;A$4)+1))

Når den er pakket ind i HVIS og gentaget, er det for at sikre, at måneder, hvor der ikke forekommer dage, vises tomme og ikke som 0-værdier.

Hvis der ikke ønskes antallet af kalenderdage, men i stedet antallet af arbejdsdage, kan formlen udvides til at klare dette også, men det vil jeg gemme til en anden god gang.

- Retur til Excel -