Datatyper til Variabler og konstanter

Datatype Fylder Kan indeholde Prefix
Byte 1 byte Hele tal mellem 0 og 255 byt
Boolean 2 bytes True/False eller 0/1. bol
Integer 2 bytes Heltal mellem -32768 og 32767 int
Long 4 bytes lng lng
Single 4 bytes Decimaltal med op til 7 decimaler (præcision 8 cifre). Se mere i hjælpen til VBA om de eksakte størrelser. sng
Double 8 bytes Decimaltal med op til 14 decimaler (præcision 15 cifre). Se mere i hjælpen til VBA om de eksakte størrelser. dbl
Currency 8 bytes Tal mellem 922.337.203.685.477,5808 og 922.337.203.685.477,5807. Jeg anvender sjældent denne datatype, da jeg foretrækker de "almindelige" talformater. cur
Decimal 14 bytes +/- 79.228.162.514.264.337.593.543.950.335, hvis der ikke er komma i tallet.
+/- 7,9228162514264337593543.950335(28 decimaler), hvis der er komma i tallet. Der er sjældent brug for at regne med så mange decimaler, og datatypen fylder meget, så prøv at undgå den.
dec
Date 8 bytes Datoer mellem 1,. januar 100 og 31. december 9999 dat
Object 4 bytes Alle referencer til objekter obj
String (variabel længde) 10 bytes + strengens længde Tekststrenge mellem 0 og ca. 2 milliarder tegn. str
String (fast længde( Strengens længde Tekststrenge mellem 1 og ca. 65.400 tegn.* str (evt. fstr)
Variant (tal) 16 bytes. Alle tal op til grænserne for en double var
Variant (tegn) 22 bytes + 1 byte pr. tegn Samme antal tegn som en Streng med variabel længde. var

Variabler og konstanter erklæres med sætningerne (se også eksemplerne her).

Public
Static
Dim eller
Const
Public Const

fx

Public datStartdato As Date

Static sngTaeller As Single

Dim strFornavn As String

Tekststrenge med fast længde, erklæres lidt specielt, fx

Dim strGade As String * 10 (erklærer strengen med en fast længde på 10). Overskrider indholdet af strengen denne længde, trunkeres. Det vil sige, at de overskydende tegn ignoreres. Gadenavnet Byvej vil kunne stå i strengen, mens Banegårdsparken  vil blive forkortet til Banegårdsp.

Konstanter erklæres med type og indhold, fx

Public Const bytUger As Byte = 52

Husk altid, at det gælder om, at vælge datatyper, der er så små som muligt, men store nok til at indeholde det, de skal bruges til.

- Tilbage til Konstanter og Variabler mm -
- Tilbage til Programmering -
- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -