Find Tekst og kopier en anden tekst

Denne makro leder efter en specificeret tekst i en valgt kolonne. Findes teksten i en celle, kopieres indholdet af cellen til højre endnu en celle til højre. Søgeteksten indtastes i en inputbox.

Eksempel.

Før makroen afspilles.

A Tekst 1  
B Tekst 2  
C Tekst 3  
A Tekst 4  
B Tekst 5  

Makroen afspilles og der søges efter A i den første kolonne, hvilket giver dette resultat:

A Tekst 1 Tekst 1
B Tekst 2  
C Tekst 3  
A Tekst 4 Tekst 4
B Tekst 5  

Makroen forudsætter at den aktive celle (cellemarkøren) er placeret i en celle i den kolonne, hvor søgeteksten findes. Såfremt der er en blank celle i søgekolonnen, stopper makroen, når den når til denne. Der må altså ikke være tomme celler i det undersøgte område.

Sub FindKodeOgKopier()
    st = InputBox("Intast søgetekst")
    For Each c In Columns(ActiveCell.Column).Cells
        If c.Value = "" Then Exit Sub
        If c.Value = st Then
            c.Offset(0, 2).Value = c.Offset(0, 1).Value
        End If
    Next c
End Sub

- Retur til makroer -
- Retur til Excel -