Finde unikke værdier med formel

I en kolonne (her A) i et regneark findes et antal værdier (tekster eller tal). Her kan der være flere gentagelser af samme værdi. I en anden kolonne (B) vil jeg gerne have en forekomst af hver værdi, der forekommer i A. Dette kan gøres med Avanceret filter og så en udvælgelse af unikke værdier, men det kan også gøres med en formel som vist nedenfor. Forekommer der ikke værdier vises fejlen #I/T!, og det skal undgås så i det viste eksempel er formlen "pakket ind" i en HVIS, der løser dette problem.

Data ser ud som følger, altså en blanding af tal og tekst.

Formlen ser således ud (skal indtastes på en linje).

=HVIS(ER.IKKE.TILGÆNGELIG(INDEKS($A$2:$A$20; SAMMENLIGN(0; TÆL.HVIS($B$1:B1;$A$2:$A$20); 0)));"";INDEKS($A$2:$A$20; SAMMENLIGN(0; TÆL.HVIS($B$1:B1;$A$2:$A$20); 0)))

Læg mærke til, at området, der undersøges er A2:A20. Dette kan udvides, hvis man har brug for at undersøge flere rækker. Læg også mærke til, at B-kolonnen, hvor resultatet skal skrives, starter i B1, ikke i B2. Cellerne i A-kolonnen skrives med absolutte referencer overalt. I B-kolonnen er der absolutte referencer på den første celle i området, men ikke på den næste.

Formlen skal indtastes som en matrix-formel i B2. Det vil sige at der skal afsluttes med CTRL+SKIFT+ENTER. Efter indtastning kopieres formlen nedad Resultatet bliver som følger:

NB! Der vil altid stå et 0 i sidste række i B-kolonnen indtil alle celler i området i A-kolonnen er udfyldt. I det øjeblik, der tastes noget i A20 forsvinder 0'et.