Betinget formatering med mere end 3 betingelser

I Excel kan man anvende funktionen Betinger formatering, til fx at farvelægge celler eller områder, skifte font osv. Desværre kan Betinget formatering kun håndtere 3 betingelser. Har man brug for flere, må man programmere sig til en løsning. Nedenstående eksempel farver en del af en række (aktuelt fra A til H kolonnen), når en bestemt betingelser indtræffer i kolonne H. Koden skal ligge i kodearket, for det Ark, hvor funktionen skal anvendes.

  • Område, der skal farves, kan ændres ved at ændre A og H i makroens første linje.
  • Kolonnen, hvor betingelsen skal være opfyldt ændres ved at rette If Target.Column = 8 til et andet tal.
  • Antallet af betingelser og disse "ordlyd", kan ændres ved at tilføje/ændre Case linjerne.
  • Formatering ændres til noget andet ved at ændre linjerne Range(rn).Interior.ColorIndex = 3 til den formatering. man ønsker.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

    rn = "A" & Target.Row & ":" & "H" & Target.Row

    If Target.Column = 8 Then

        Select Case Target.Value
            Case Is = "Høj"
                Range(rn).Interior.ColorIndex = 3
            Case Is = "Over middel"
                Range(rn).Interior.ColorIndex = 4
            Case Is = "Middel"
                Range(rn).Interior.ColorIndex = 5
            Case Is = "Under middel"
                Range(rn).Interior.ColorIndex = 6
            Case Is = "Lav"
                Range(rn).Interior.ColorIndex = 7
        End Select
    End If
End Sub

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -