Diagram over antallet af bogstaver i navne

I et regneark findes følgende data

Jan
Bo
Niels
George
Bitten
Victor
Gert
Johannes
Markus
Margaretha
Adelheid 
Joakim 
Ib
Valdemar
Mogens
Frederik
Lasse
Lars
Helmuth
Rigmor
Caroline
William Henry
Erland
Maksimus
Erberhard

Jeg vil nu gerne lave et diagram, der viser fordelingen af antallet af bogstaver i fornavnene. Altså hvor mange navne har 1 eller 2 bogstaver, 3 eller 4 bogstaver, 5 eller 6 bogstaver, 7 eller 8 bogstaver og mere end 8 bogstaver.

Dette kræver to hjælpekolonner. I den ene indtaster jeg de øverste grænser for mine intervaller, altså 2, 4, 6 og 8. I den anden skal indsættes en formel, som beregner antallet af forekomster i  hvert interval. Her kan funktionen FREKVENS() bruges. Den beregner netop hyppigheden af forekomster inden for intervaller. Imidlertid forventer FREKVENS() at input er tal, ikke bogstaver, og da det er længden af navnene, vi er interesserede i, kan  funktionen LÆNGDE() bruges. Vi kan nu vælge at indsætte en formel =LÆNGDE(A1) og kopiere denne nedad. Så får vi en kolonne med tal, som vi kan analysere med FREKVENS i en tredje kolonne, men vi kan også slå de to funktioner sammen til =FREKVENS(LÆNGDE(A1:A25);J1:J4) i det jeg har skrevet interval grænserne (2,4,6,8) i kolonne J. Imidlertid kan LÆNGDE() ikke fungere på et område, kun på en enkelt celle, så formlen skal oprettes som en matrixformel. (Se evt. artiklen om matrixformler under How to).

I kolonne K, altså kolonnen ved siden af kolonnen med intervallerne, markeres en celle for hvert interval plus en nedenunder:

Mens markeringen er aktiv indtastes denne formel:

=FREKVENS(LÆNGDE(A1:A25);J1:J4) og der afsluttes med CTRL+SKIFT+ENTER. Nu indsættes et tal i hver af de markerede celler

2 2
4 3
6 9
8 7
  4
   

Disse tal repræsenterer antallet af forekomster med navnelængder i det pågældende interval. Der er altså to navne med 1 eller 2 bogstaver, 3 navne med 3 eller 4 bogstaver og så videre. Tallet ud for den tomme celle repræsenterer antallet af forekomster med mere end 8 bogstaver, altså mere end den øverste intervalgrænse. Til sidst er det bare at oprette et diagram over disse kolonner.

- Retur til Excel -