Hvor mange dage er der gået siden sidst?

Hver dag foretages en registrering af "et eller andet". Hver registrering er en værdi, der kan være et heltal mellem 1 og 15 (disse tal kan selvfølgelig ændres). I Excel indtastes datoen for registreringen i A-kolonnen (nyeste dato står nederst) og selve registreringen i B-kolonnen. Samme registrering kan naturligvis forekomme mange gange. Vi øsnker nu, at beregne, hvor mange dage, der er gået siden sidste gang hver værdi, er registreret.

I eksemplet her laver vi beregningerne i samme ark, men det kunne lige så godt ske i et andet ark i mappen.

I en tom kolonne, fx D-kolonnen, indtastes de femten mulige værdier. i E-kolonnen, ud for den første værdi i D-kolonnen indsættes denne formel:

=IDAG()-SLÅ.OP(2;1/($B$1:$B$65535=D1);$A$1:$A$65535)

Kopier formlen ned til den sidste værdi i D-kolonnen.

Ønsker du også at vide, i hvilken celle den nyeste registrering står, kan du bruge denne formel. fx i E-kolonnen:

=ADRESSE(SAMMENLIGN(SLÅ.OP(2;1/($B$1:$B$12=C1);$A$1:$A$12);$A$1:$A$12);1)

- Retur til Excel -