Indsæt informationer om den aktive projektmappe

Denne brugerdefinerede funktion indsætter forskellige informationer om den projektmappe, der indeholder formlen. Funktionen har  et argument, der kan antage 10 forskellige værdier fra 1 til 10.Er filen ikke gemt, vil funktionerne, der indeholder sti udelade denne. Fx vil funktion 6 skrive "\Mappe1". Vælges et ikke-defineret argument, indsættes #I/T!


1 Indsætter teksten fra Titellinjen i Excel og tilføj Gemt, fx Jan - Excel - Gemt
2 Indsætter filnavnet på projektmappen, inkl. filtype
3 Indsætter filnavnet på den aktive projektmappe uden filtype
4 Indsætter filtypen uden filnavn
5 Indsætter stien til filen, men uden filnavn
6 Indsætter sti og filnavn
7 Indsæt arknavnet på det ark, hvor formlen står
8 Indsætter såvel fil- som arknavn
9 Indsætter sti, fil- og arknavn
10 Indsætter sdato og tid for sidste gang mappen blev gemt

Function Filnavn(art)
    Application.Volatile
    Dim Punktum As Integer
    Punktum = InStrRev(ActiveWorkbook.Name, ".")

'Alle funktioner i denne makro virker på den aktive projektmappe

    If ActiveWorkbook.Path <> "" Then A$ = " - Gemt"

       Select Case art
            Case Is = 1
'Indsæt teksten fra Titellinjen i Excel og tilføj Gemt, fx Jan - Excel - Gemt
                Filnavn = Application.Caption + A$
            Case Is = 2
'Indsæt navnet på projektmappen
                Filnavn = ActiveWorkbook.Name
            Case Is = 3
'Indsæt filnavnet på den aktive projektmappe uden filtype
                Filnavn = Mid(ActiveWorkbook.Name, 1, Punktum - 1)
            Case Is = 4
'Indsæt filtypen uden filnavn
                Filnavn = Mid(ActiveWorkbook.Name, Punktum + 1, Len(ActiveWorkbook.Name))
            Case Is = 5
'Indsæt stien uden filnavn
                Filnavn = ActiveWorkbook.Path
            Case Is = 6
'Indsæt sti og filnavn
                Filnavn = ActiveWorkbook.Path & "\" & ActiveWorkbook.Name
            Case Is = 7
'Indsæt arknavn
                Filnavn = Range("a1").Worksheet.Name
            Case Is = 8
'Indsæt fil- og arknavn
                Filnavn = ActiveWorkbook.Name & "!" & Range("a1").Worksheet.Name
            Case Is = 9
'Indsæt sti, fil- og arknavn
                Filnavn = ActiveWorkbook.Path & "\" & ActiveWorkbook.Name & "!" & Range("a1").Worksheet.Name
            Case Is = 10
'Indsæt tidspunktet for sidste gemning af filen
                Filnavn = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Save Time")
            Case Else
                Filnavn = CVErr(xlErrNA)
        End Select
End Function