Ikke så simpel kopiering af simpel formel:

I artiklen Flyt rækker til kolonner under Makroer, har jeg følgende udfordring:

Albert Svendsen

 

 

 

Ågade 1

 

 

 

Danmark

 

 

 

Rigmor Hannibal

 

 

 

Bygatan 9

 

 

 

Sverige

 

 

 

Wenche Jonsen

 

 

 

Markager 1

 

 

 

Norge

 

 

 

det vil jeg gerne i stedet have til at stå, så Adresse og Land skrives i de to kolonner ved ved siden af navnene og de "overskydende rækker slettes".

Albert Svendsen

Ågade 1

Danmark

 

Rigmor Hannibal

Bygatan 9

Sverige

 

Wenche Jonsen

Markager 1

Norge

 

Imidlertid vil jeg også gerne prøve at organisere regnearket som anført nedenfor - og ved hjælp af formler.

Albert Svendsen

Albert Svendsen; Ågade 1; Danmark

 

Ågade 1

Rigmor Hannibal; Bygatan 9; Sverige

 

Danmark

Wenche Jonsen; Markager 1; Norge

 

Rigmor Hannibal

 

 

Bygatan 9

 

 

Sverige

 

 

Wenche Jonsen

 

 

Markager 1

 

 

Norge

 

 

Altså som en semikolonsepareret liste i en anden kolonne, mens de oprindelige værdier bliver stående tilbage.

I dette tilfælde har jeg brug for en hjælpekolonne. Her skriver jeg:

Albert Svendsen

 

 

Ågade 1

 

3

Danmark

 

5

Rigmor Hannibal

 

7

Bygatan 9

 

9

Sverige

 

11

Wenche Jonsen

 

13

Markager 1

 

15

Norge

 

17

Egentlig er der kun brug for værdierne 3 og 5 i det konkrete eksempel, men de øvrige værdier er medtaget, for at vise, at funktionen også kan bruges, selv om der er mere end tre poster. I den øverste celle i den tomme kolonne (B1), skriver jeg nu følgende formel:

=A1&";"&A2&";"&A3

idet navnene står i A-kolonnen. I den næste celle i B-kolonnen skriver jeg denne formel:

=INDIREKTE("A"&RÆKKE(A1)+D2)&";"&INDIREKTE("A"&RÆKKE(A2)+D2)&";"&INDIREKTE("A"&RÆKKE(A3)+D2)

Denne formel kan så kopieres nedad og resultatet opnås:

Albert Svendsen

Albert Svendsen; Ågade 1; Danmark

 

Ågade 1

Rigmor Hannibal; Bygatan 9; Sverige

3

Danmark

Wenche Jonsen; Markager 1; Norge

5

Rigmor Hannibal

 

7

Bygatan 9

 

9

Sverige

 

11

Wenche Jonsen

 

13

Markager 1

 

15

Norge

 

17

- Retur til Excel -