Hvor længe er en mappe åben?

Nedenstående to makroer vil, når en projektmappe lukkes, fortælle hvor længe den pågældende mappe har været åben. Makroerne skal begge placeres i ThisWorkbook modularket i den relevante mappe. Variablen skal erklæres i modularkets generelle sektion.

Public Start As Date


Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Slut = Now()
    Periode = Slut - Start
    msg = Start & " " & Periode
    MsgBox (Format(Start, "dd-mm-yyyy hh:nn:ss") & " / " & Format(Periode, "hh:nn:ss"))
End Sub

Private Sub Workbook_Open()
    Start = Now()
        MsgBox (Format(Start, "dd-mm-yyyy hh:nn:ss"))
End Sub

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -