Største, næststørste mm.

At finde den højeste eller laveste værdi i et område er simpelt. Det klares let med funktionerne MIN() og MAKS(). Har man fx disse data

  A
1 1
2 3
3 7
4 2
5 9

vil =MAKS(A1:A5) returnere 9, som er den største værdi, og =MIN(A1:A5) vil returnere 1, som er den mindste værdi. Er der to eller flere identiske værdier, ændrer dette ikke noget.

Anderledes er det, hvis jeg skal finde den næststørste, næstmindste eller lignende værdi. Her kan jeg bruge funktionerne STØRSTE() eller MINDSTE(). =STØRSTE(A1:A5;2) vil returnere 7, som er den næsthøjeste værdi i området. Tallet i det sidste argument fortælle, hvilet nummer i rækkefølgen, jeg vil se. 3 ville give mig det tredjestørste og så fremdeles. MINDSTE() fungerer på helt samme måde, men finder i stedet næstmindste, tredjemindste osv. Vælger jeg et tal, der er større end antallet af celler i området, fx MIN(A1:A5;6), returneres fejlen #NUM!

Hvis der er to ens tal, regnes de begge med.

  A
1 1
2 3
3 7
4 9
5 9

=STØRSTE(A1:A5;2) vil returnere 9, da de to 9-taller medregnes begge to, og MAKS(A1:A5;3) vil returnere 7.

Har man brug for at returnere den næststørste, tredjemindste eller lignende UNIKKE værdi, må man gå en mindre omvej. =STØRSTE(HVIS(FREKVENS(A1:A5;A1:A5)>0;A1:A5);2) returnerer 7, som ønsket. Det vil den i øvrigt også gøre selv om der ikke er dubletter.

- Til top -

-  Til Excel -