Nummerering af dokumenter ved udskrift

Der ønskes en fortløbende nummerering af kopier ved udskrift af et regneark. I eksemplet ønskes nummeret skrevet i celle A1. Denne celle skal indeholde værdien 0, når man begynder. Nedenstående makro løser problemet:

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    With ActiveSheet
        Application.EnableEvents = False
        numcop = InputBox("Indtast ønsket antal kopier", "Nummererede udskrifter")
        For i = 1 To numcop
            Range("a1").Value = Range("a1").Value + 1
            ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
        Next i
        Range("a1").Value = 0
        Cancel = True
        Application.EnableEvents = True
    End With
End Sub

Makroen skal ligge i kodearket ThisWorkbook og erstatter den normale printfunktion i den pågældende projektmappe. Når der trykkes på printknappen vises en inputboks, hvor man skal skrive det antal kopier, der ønskes.

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -