Opdater felt i matrice

Formålet med denne makro er at opdatere indholdet af en matrice, baseret på to opslagsværdier.  

 

A

B

C

D

E

1

Navn:

 

 

 

 

2

Blad:

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

Ulla

Mikkeline

Birthe

Iben

5

Alt for Damerne

 

 

 

 

6

Femina

 2

 

 

 

7

EuroWoman

 

 

 

 

8

Ugebladet Søndag

 

 

 

 

9

Hjemmet

 

 

 

 

I ovenstående tabel  er matricen cellerne A4 til E9. Række fire og kolonne A indeholder "overskrifter". I A1 og A2 to kan nu indtastes navnet på en person, og navnet på et blad. I matricen føres så en statistik over, hvor mange blade, den pågældende har købt. Det vil sige, at når makroen afspilles findes navnet i rækek fire og bladet i kolonne A. Har Ulla købt Femina, vil der blive lagt 1 til det tal, der allerede står i celle B6.

Sub OpdaterMatrice()
    Dim Navn As String, Emne As String
    Dim NavnNr As Integer, EmneNr As Integer
   
    Navn = Range("a1")
    Emne = Range("a2")
   
        For Each c In Range("b4:e4").Cells
            If UCase(c.Value) = UCase(Navn) Then NavnNr = c.Column
        Next
        For Each c In Range("a5:a9").Cells
            If UCase(c.Value) = UCase(Emne) Then EmneNr = c.Row
        Next
    Cells(EmneNr, NavnNr).Value = Cells(EmneNr, NavnNr).Value + 1
End Sub

Her er makroen beregnet til "almindelig" afspilning, men den kunne også tilpasses, så den afspilles ved et tryk på en knap. Makroen adderer altså 1 til den fundne celle; her kunne der lige så godt udføres andre beregninger, eller skrives værdier/tekster i cellen.

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -