Overføre data fra kolonner i et ark til række i et andet:

I Ark1har jeg en oversigt over kunder (lodret) og uger (vandret). Ud for hver kunde, kan jeg indtaste hvilken medarbejder, der arbejder hos den pågældende kunde.

  A B C D E F
1 År: 2009        
2 Kunde Adresse Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4
3 Kun 1 x-gade JK   JK  
4 Kun 2 Y-gade   DC   JK
5 Kun 3 Z-gade   TG TG  
6 Kun 4 Æ-gade DC      
7 Kun 5 Ø-gade     DC  
8 Kun 6 Å-gade   AB AB AB

I Ark2, vil jeg nu gerne lave en oversigt over, hvilke kunder medarbejderne arbejder på, hvornår:

  A B C D E F
1 År: 2009        
2 Medarbejder Navn Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4
3 AB Anders   Kun 6 Kun 6 Kun 6
4 DC Dorte Kun 4 Kun 2 Kun 5  
5 JK Jytte Kun 1   Kun 1 Kun 2
6 TG Tom   Kun 3 Kun 3  

Oversigten gør det muligt at se, hvilke medarbejdere, jeg fortsat kan disponere over i en given uge, og samtidigt får jeg et overblik over, hvor medarbejderne er.

Opgaven kan løses ved at indsætte denne formel i celle C3 i Ark2 og derefter kopiere til de øvrige celler i området C1:F6

=HVIS(ER.FEJL(INDIREKTE("Ark1!"&ADRESSE(SAMMENLIGN($A3;Ark1!C$3:C$8;0)+2;1)));"";INDIREKTE("Ark1!"&ADRESSE(SAMMENLIGN($A3;Ark1!C$3:C$8;0)+2;1)))

- Retur til Excel -