Placeringsforskel

I et regneark føres statistik over placeringer på en liste, fx en musik Top 20, placering i en løbende klubturnering eller lignende. Dette føres i et regneark som følger:

Uge 39

 

Uge 38

Placering

Navn

Sum

Ændring

Placering

Navn

Sum

1

Charlotte

322

+1

1

Caroline

242

2

Caroline

310

-1

2

Charlotte

233

3

Nina

284

+2

3

Lone S.

183

4

Lone S.

274

-1

4

Jette

167

5

Susanne

259

+2

5

Nina

161

6

Hanne

200

+8

6

Annette

139

7

Britt

181

NY

7

Susanne

116

8

Jette

172

-4

8

Mette S

103

9

Lone P.

148

NY

9

Maria

82

10

Ingrid

145

+2

10

Pernille

82

11

Annette

135

-5

11

Kirsten

80

12

Anne

133

+3

12

Ingrid

73

13

Kirsten

132

-2

13

Petra

72

14

Lotte

127

+6

14

Hanne

70

15

Pernille

115

-5

15

Anne

66

16

Petra

111

-3

16

Merete

65

17

Mette S

93

-9

17

Dorte

53

18

Christina

89

NY

18

Louise

47

19

Merete

88

-3

19

Mette T

22

20

Louise

70

-2

20

Lotte

22

I kolonnerne til venstre (A, B og C) vises aktuel periode, i kolonnerne til højre (E, F og G) "gammel" periode. Der indsættes periodevis nye kolonner, til nye uger. I kolonne D, vil vi så gerne have beregnet, hvor mange pladser en given deltager er gået frem (+) eller tilbage (-).

Dette kan gøres med denne formel i D3, og så enm kopiering nedad:

=HVIS(ER.FEJL(SAMMENLIGN(B3;$F$3:$F$22;0));"NY";SAMMENLIGN(B3;$F$3:$F$22;0)-A3)

Forklaring:

SAMMENLIGN(B3;$F$3:$F$22;0) finder navnet i B3 i området F3 til F22. Findes det, returneres rækkenummeret i matricen. Fx findes Charlotte i række 2 i matricen F2:f22, og der returneres derfor et 2-tal. På samme måde returneres der 8 for Mette S og 14 for Hanne. Findes navnet ikke, returneres der fejlværdien #I/T!. ER.FEJL. kontrollerer om der er sådanne fejlværdier, og HVIS sikrer, at der skrives "NY", hvis det er tilfældet, da en person, som ikke findes i den foregående liste, må være ny på indeværende periodes liste. Findes navnet, fratrækkes den nuværende placering (fra A-kolonnen) fra det fundne rækkenummer.

Charlotte har således række nummer 2 og en nuværende placering på 1. 2-1=1, en fremgang på én. Mette S, har række 8 og en nuværende placering som 17. 8-17 = -9, en tilbagegang på 9.

Til sidst er D-kolonnen formateret med det brugerdefinerede format: +#0;-#0

- Retur til Excel -