Tilfældige tal

Det er engang blevet sagt at udvælgelsen af tilfældige tal er alt for vigtig til, at man kan overlade det til tilfældet. Det er da heller ikke det, denne makro gør, men den returnerer alle de hele tal mellem 1 og n i tilfældig rækkefølge. I det konkrete tilfælde skal n være deleligt med tre, men det kan nemt ændres eller kontrollen fjernes helt.

Makroen skriver tallene i A-kolonnen og kræver at B-kolonnen er tom, da den ellers overskrives.

Sub nTilfaeldigeTal()
'Kontrol af at n er delelig med 3
    Do
        n = InputBox("Indtast antal tal, deleligt med tre")
    Loop Until n Mod 3 = 0
' Her følger udvælgelsen af tallene
    For i = 0 To n - 1
        Range("a1").Offset(i, 0).Value = i + 1
        Range("a1").Offset(i, 1).FormulaLocal = "=Slump()"
    Next i
    Range("A1:B" & i).Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending
    Range("B1:B" & i).ClearContents
End Sub

 

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -