Roter enkelt side til landscape

Ofte har man brug for at ændret papirretningen (Portræt/Landskab) for en enkelt eller få sider i et dokument. Da papirretningen er gældende for hele sektioner, kan man opnå det pågældende resultat ved at opdele sit dokument i flere sektioner.

I toppen af den side, der skal lægges ned ("toppen" betyder her lige før det første bogstav på siden), vælger Indsæt - Sideskift mm. Vælg Sektionsskift, fortløbende og klik på OK. Gå til toppen af næste side og indsæt også her et fortløbende sektionsskift. Gå tilbage til den side, der skal lægges ned,, og vælg Filer - Sideopsætning. Vælg Liggende papirformat. Kontroller, at "Anvend på" står  til "Denne sektion". Klik OK. Nu er den pågældende side lagt ned.

Ovenstående gælder for versioner af Word til og med 2003. I 2007 er proceduren sådan set den samme, men for at finde muligheden for at indsætte sektionsskift, skal man en lidt anden vej. skal man indsætte sektionsskiftene ved at vælge kommandoen Skift i gruppen Sideopsætning i fanen Sidelayout. Her vælges så fortløbende. Derefter vælges kommandoen Retning i samme gruppe og fane. Her vælges Liggende.

I stedet for ovenstående procedurer kan man bruge en makro som vist neden for. Den lægger den side ned, som markøren står på, når man afspiller den. For at makroen skal virker korrekt, skal der være en side både før og efter den, der skal lægges ned.

Sub VendAktuelSide()
    Application.Browser.Previous
    Application.Browser.Next
    Selection.InsertBreak Type:=wdSectionBreakContinuous
    Application.Browser.Next
    Selection.InsertBreak Type:=wdSectionBreakContinuous
    Selection.MoveUp Unit:=wdLine, Count:=1
    Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientLandscape
End Sub

- Tilbage til Word -