Send aktivt ark

Denne makro sender den aktive projektmappe til et angtal foruddefinerede mdtagere. Antallet kan ændres ved at ændre tallet i parentesen efter rec og tilføje flere linier rec="...."

 

Sub SendAktiv()
    Dim rec(2) As String
    rec(1) = "modt1@post.nu"
    rec(2) = "modt2@post.dk"

    On Error GoTo errormsg:
    ActiveWorkbook.SendMail Recipients:=rec(), Subject:="Vedhæftet ark"
    Exit Sub

errormsg:
    MsgBox Err.Description
End Sub