Send mail via outlook til enkelt modtager

Denne makro er en variant af makroen i Send mail fra Excel via Outlook. I dette tilfælde forudsættes at man har en række mailadresser i Excel. Disse må IKKE være indtastede som hyperlinks. Når der klikkes på en sådan mailadresse, startes outlook. Mailadressen er indlæst som Til: modtager, og end tekst, der hentes fra cellen umiddelbart til højre for adressen er indsat som tekst. Mailen sendes ikke, men vises på skærmen, hvor den så kan redigeres yderligere. Som det fremgår er makroen baseret på Worksheet Selection Chanbge hændelsen i Excel. Den tester på om indholdet af cellen der klikkes på indeholder et @. Er det tilfældet startes funktionen, ellers ikke.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    If InStr(1, Target, "@") = 0 Then Exit Sub
    On Error Resume Next
    Dim olApp As New Outlook.Application
    Dim olNewMail As Object
    Dim Recep As String
    Dim MsgTxt As String

    Set olApp = GetObject("Outlook.Application")

    Recep = Target.Value
    MsgTxt = Target.Offset(0, 1).Value
    Set olNewMail = CreateItem(olMailItem)
    With olNewMail
        .Recipients.Add Recep
        .Body = MsgTxt
        .Subject = "Automatisk mail"
        .ReadReceiptRequested = False
        .OriginatorDeliveryReportRequested = False
        .Save
        .Display
    '   .Send
    End With
    Cancel = True
End Sub

Ønskes mailen sendt med det samme og ikke vist, skal anførslestegnet foran .Send fjernes og i stedet placeres foran .Display.

- Til top -
- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -