Side X af Y

At indsætte sidetal i Word er nemt. Vælg Indsæt - Sidetal.

Dialogboksen er forholdsvis selvinstruerende. Imidlertid giver den ikke mulighed for at skrive Side 1 af n i sit dokument. Det kan man i stedet opnå ved at vælge Vis - Sidehoved og sidefod. I værktøjslinjen Sidehoved og sidefod kan man nu vælge Indsæt autotekst, og vælge Autoteksten Side X af Y, så indsættes teksten på det smukkeste.

Problemerne opstår, hvis man i ovenstående dialogboks

  • Har valgt ikke at have sidetal på 1. side.
  • Har sat første sidenummer til 0.

Så får første nummererede side nummer 1, men den skriver 1 af 2, fordi Word "ved", at der er to sider, selv om den første ikke er nummereret. Især på sidste side kan det virkelig underligt, at der fx står Side 55 af 56, og så er der ikke flere sider. Det kan få nogle læsere til at tro at en side er blevet væk.

Vil man undgå problemet må man gå en omvej. Gør først som beskrevet ovenfor, Altså vælg Indsæt - Sidetal. Fjern fluebenet fra Sidetal på første side. Klik på Format... og vælg Begynd med 0.

Lav et sideskift i dokumentet, hvis der ikke allerede er flere sider. Gå til side 2. Vælg dernæst Vis - Sidehoved og Sidefod. Gå til hoved eller fod afhængigt af, hvor sidetallet står. Foran sidetallet skrives nu Side, så det ser ud som følger Side 1, hvor 1-tallet i virkeligheden er en kode. Flyt markøren efter sidetallet og skriv af (husk relevante mellemrum). Indsæt nu et tomt felt (tryk Ctrl+F9). I dokumentet vises dette som { | }. Markøren står og blinker

mellem de to tuborg-parenteser.  Skriv "=" (uden anførselstegn). Klik på knappen
 i Sidehoved og sidefod værktøjslinien. Nu indsættes antallet af sider (fx 2). Efter dette sidetal skrives "-1" (igen uden anførselstegn. Det hele skal være mellem de to ydre tuborg-parenteser. Nu er koden færdig, så tryk på Skift+F9 for at skjule feltkoden og vise resultatet. Vises koden som {= {NUMPAGES} - 1 } markeres hele koden inden der trykks på Skift + F9.

- Tilbage til Word -