Indsæt sideskift foran bestemt celleindhold

Denne, måske lidt underlige, makro gennemlæser et ark og sletter alle de vandrette sideskift, der i dette. Derefter indsættes nye, vandrette sideskift over celler i A-kolonnen, der indeholder et bestemt ord. Dette ord promptes man for, når makroen afspilles. Makroen er oprindeligt lavet på foranledning af en henvendelse jeg fik, til løsning af en konkret opgave. Den er her modificeret en anelse for at gøre den mere generelt anvendelig.

Billedet til højre viser regnearket, som det ser ud inden brug af makroen. De striplede linjer angiver sideskift. Nu afspilles makroen og i prompten angives bogstavet a, som det sted, hvor nye sideskift skal bruges. Derefter ændres regnearket som vist til højre. "On Error Resume Next" sikrer at makroen ikke fejler, hvis det ord man leder efter også forekommer i A1. Det vil den ellers gøre, da der ikke kan indsættes sideskift over den øverste række.

 

Sub NyeSideskift()
    On Error Resume Next
    Dim Tekst As String
    Tekst = InputBox("Indtast teksten, der skal generere sideskift og klik på OK")
    Application.ScreenUpdating = False
    For n = 1 To ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Count
        ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Item(1).Delete
    Next n
    For Each c In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells
        If c.Value = Tekst Then
            c.Activate
            ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=ActiveCell
        End If
    Next c
End Sub

- Tilbage til makroer -
- Tilbage til Excel -