Tæl tal i intervaller

Når man har en stor mængde tal i Excel, og har brug for at finde ud af, hvor mange af disse tal, der ligger inden for bestemte intervaller, kan man bruge funktionen TÆL.HVIS(), men hvis der er mange tal, og mange intervaller, bliver den hurtigt lidt besværlig.  Antag følgende i P-kolonnen har du tal mellem 1 og 100 i cellerne P1 til P40000. Du har nu brug for at tælle, hvor mange tal ligger i intervallet 1-3. Det kan gøres med

=TÆL.HVIS(P1:P40000;"<=3"),

men hvis du også vil tælle hvor mange der er i intervallet mellem 4 og 6, begynder det at blive sværere. Da der kun kan være en betingelse på en TÆL.HVIS(), må man ud i noget i denne stil:

=TÆL(P1:P40000)-TÆL.HVIS(P1:P40000;"<=3")-TÆL.HVIS(P1:P40000;">6")

og er dette skal så i en tilpasset version gentages for alle mellemintervallerne. Man kan også løse problemet for et enkelt interval med

=SUMPRODUKT((P1:P40000>3)*(P1:P40000<=6))

Også dette skal dog gentages for alle intervallet. Nemmere er det at bruge funktionen FREKVENS().

For at kunne bruge denne funktion, skal man oprette et intervalområde. Dette kan vi for eksemplets skyld skrive i kolonne R. I dette område skriver man overgrænserne for hvert interval, fx

  P R S
1 7 3  
2 88 6  
3 3 10  
4 5 15  
5 28 20  
6 45 30  
7 32 50  
8 54    

I dette tilfælde ønsker vi altså at tælle tallene inden for intervallerne 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-20, 21-30, 31-50 og "over 50". Når intervalgrænserne er indtastet, markerer vi cellerne i S kolonnen ud for interval-tallene + 1 (cellerne med den lyseblå baggrund). Mens disse celler er markeret, indtastes følgende formel

=FREKVENS(P1:P40000;R1:R7)

Formlen oprettes som en matrixformel ved at taste Crtl+Skift+Enter. Nu indsættes antallet af tal i hvert interval ud for respektive intervalovergrænser. Tallet, der står ud for den tomme celle i R-kolonnen repræsenterer repræsenterer antallet af tal, over 50.
 

Funktionen har én lille "skavank". Har man fx navne eller lignende i kolonne O eller en anden kolonne, som tallene er "knyttet til", og man vil lave autofiltrering på denne kolonne, ændrer tallene sig ikke. Formlen tæller stadig alle tal, ikke kun de der er vidt i filteret. Hvis intervallerne kun skal afspejle de filtrerede tal, kan følgende formel anvendes i stedet (NB! Du får kun formlen - regn den selv ud :-)):

=FREKVENS(HVIS(SUBTOTAL(3;FORSKYDNING(P9;RÆKKE(INDIREKTE("1:40"))-1;0));P1:P40);R1:R7)

- Retur til Excel -