X-overstreg og streger over andre bogstaver

I Word har man af og til brug for at kunne sætte en streg over et bogstav, fx en streg over et X i forbindelse med statistik og aritmetik. Nogle varianter, fx  B findes allerede i nogle tegnsæt, jer Bookshelf Symbol 7, mens andre ikke findes. Til gengæld kan man så selv skabe dem ved hjælp af et EQ felt.

Tryk Ctrl+F9 for at få indsat et tomt felt: { }. Mellem parenteserne skrives nu EQ \o(). Inde i parentesen skrives det bogstav, der skal sættes streg over, efterfulgt af et semikolon og overstregningskarakteren. Denne kan indsættes via Indsæt symbol, eller tastes fra tastaturet ved hjælp af Alt+0175 (fra det numeriske tastatur). Bogstavet kan nu vises i stedet for feltkoden ved at trykke Skift+F9, mens markøren står i feltet.

Synes man at stregen er for kort eller for lang, eller placeret for højt eller for lavt i forhold til bogstavet, kan man igen trykke Skift+F9, så feltkoden igen vises. Nu markeres stregen og der vælges Formater - Skrifttype (Word 2003). I fanebladet Tegnafstand kan længden af stregen ændres med Skalering (større procent for længere streg, mindre procent for kortere streg) og afstanden mellem bogstav og streg kan ændres via Placering (Hævet eller Sænket - hvor meget måles i punkter). Når man har indstillet skiftes fra feltkodevisning til indholdsvisning med Skift+F9. Når tegnet har fået det rigtige udseende, er man færdig.

Skal man genbruge tegnet ofte, kan man med fordel lægge det ind i Autokorrekturen. Marker tegnet og vælg Funktioner - Indstillinger for Autokorrektur. Tegnet vises nu i ruden "Med". I ruden "Erstat" skrives en passende forkortelse, fx xov eller lignende. Klik OK. Nu er tegnet gemt i autokorrekturen og kan indsættes i alle dokumenter, ved at skrive forkortelsen.

- Tilbage til Word -