Tom Dooley på internettet

Som det fremgår af kildeoversigten er mange af de referencer, jeg henviser, hjemmesider. Nogle handler direkte om Tom Dooley, mens andre er brugt til "støtte" eller dokumentation i forskellige sammenhænge.  Af de, der handler om Tom Dooley-sagen som sådan, og (og der er mange flere derude) er der mange, der enten har skrevet af efter hinanden eller har benyttet de samme kilder. Det vil sige, at de ikke tilfører sagen nye oplysninger. Det er der imidlertid flere andre, der gør – uanset om man er enig i disse oplysninger eller ej. Mange af dem tager primært udgangspunkt i legenderne uden at forholde sig kritisk til disse, mens andre har flere facts med.

En af disse er"Murder by Gaslight", som giver en god forklaring på, hvorfor historierne har udviklet sig som de har:  "A good storyteller never lets the facts get in the way. When an event is preserved in song and story, the tale will change at the whim of the teller." (På dansk: "En god fortæller lader aldrig facts komme i vejen. Når en begivenhed bevares i sange og historier, vil fortællingen forandre sig efter fortællerens forgodtbefindende.") Hentet fra "About Tom Dooley from Murder by Gaslight". Siden er en af de sider, der baserer sin fortælling på facts. Den bibringer egentlig ikke meget nyt i forhold til de bøger, der er skrevet, men til gengæld har den langt flere facts på plads end de fleste andre hjemmesider. Artiklen på hjemmesiden er fra 2010, så den er forholdsvis ny, og har derfor også ting med, som ældre hjemmesider, der åbenbart ikke opdateres, mangler. Også denne side har dog ting med, som bliver anført som fakta, men som i bedste fald er formodninger, fx at Zebulon Vance påtog sig forsvaret af Tom pro bono (gratis).  Desuden postulerer siden at Pauline havde anklaget Tom og Ann for at have myrdet Laura, men det gjorde hun faktisk ikke, i henhold til det, som fremgår af vidneudsagnene. En anden detalje på siden, som er med til at reducere dens troværdighed, er passager som følgende: "The case against Tom Dula was circumstantial but compelling. All of the dirty laundry was aired, the promiscuity, the syphilis, and the threats made by Tom against Laura Foster. While there were many witnesses who testified on each of these aspects, the most damaging testimony came from Pauline Foster who held nothing back." (Dansk: Sagen mod Tom Dula var baseret på indicier, men overbevisende indicier. Al det beskidte tøj blev hængt til tørre, promiskuiteten, syfilissen  og de trusler, som Tom havde fremsat mod Laura. Selv om der var mange vidner, der afgav vidneudsagn om hvert af disse aspekter, kom det mest belastende vidneudsagn fra Pauline Foster, som ikke holdt noget tilbage.")  Men faktisk var der ikke mange, der vidnede om disse ting. Fx var det kun Rufus D. Hall, der vidnede om Toms trusler, og de var ikke rettet mod nogen navngiven person.  Det vides absolut heller ikke, om Pauline holdt noget tilbage. Det kan hun sagtens have gjort, da hun jo ikke ville stille sig selv i et alt for dårligt lys.  Men bortset fra ovenstående, er informationerne på siden faktisk langt hen ad vejen baseret på facts.

Doc Watsons historie om sagen bringer en del nyt frem, men desværre er der ikke mange facts bag disse nye ting. Det er dog alligevel interessant læsning, fordi det afspejler en tradition, som har eksisteret i området, da Watson var barn i 1920'erne. Den mest interessante "information" er at: " There were two men and two women involved in the whole affair. Mr. Grayson, the sheriff, had courted both Miss Laura Foster and Miss Annie Melton, as had Tom Dooley. Almost everyone around affirmed that Annie Melton had stuck the knife in Miss Laura's ribs and then hit her over the head." (Dansk: Der var to mænd og to kvinder involveret i affæren. Mr. Grayson, sheriffen, havde bejlet til både Frøken Laura Foster og Frøken Annie Melton, og det samme havde Tom Dooley. Næsten alle i området bekræftede at Annie Melton havde stukket kniven ind mellem Frøken Lauras ribben og derefter slået hende i hovedet.") Hentet fra "Doc Watson on Tom Dooley". Det nye er at sherif Grayson (som slet ikke eksisterede), havde bejlet til både Ann og Laura. Hvad der har fået ham til at gå på frierfødder hos en gift kvinde, er ikke klart. At andre kender historien, fremgår af andre hjemmesider, hvor skolelæreren Bob Grayson (eller Cummings) også bejler til begge kvinder. Det er også interessant at Laura blev slået i hovedet. Det vidste selv lægen, der undersøgte hende, ikke. Senere fortæller Watson også, at Grayson senere giftede sig med Ann Melton, hvilket er noget imponerende da hun også var gift med James Melton frem til sin død.

Planet Slade er en af de sider, der har mest information om sagen. 15 web-sider bliver det til. Siden er langt hen ad vejen baseret på John Foster West's bøger og har dermed rigtigt mange facts med, om end ikke mange, som ikke også står i bøgerne. Til gengæld kommer siden frem til den konklusion (i modsætning til mange andre) at det faktisk var Tom, som slog Laura ihjel (hvilket West også gør i sine bøger).  Hjemmesiden baserer sin konklusion på kriminalstatistikker fra 1999, og jeg har da også selv inddraget moderne statistik, men det er nok lige i overkanten at basere konklusionen på disse. Siden indrømmer da også at det er vanskeligt at se, hvornår Tom skulle have begået mordet. Siden har også en notits om en af eftersøgningerne: "This was led by a man called Winkler, who formed everyone up into a long line and told them to walk slowly up the ridge from Mary Dula's house towards the north, examining the ground as they went. Arriving at Bates' Place, they found a piece of rope tied to a dogwood tree, which had been chewed through at its dangling end and which matched the rope Wilson's mare had trailed home." (Dansk: Denne blev ledet af en mand ved navn Winkler, som fik alle til at stille op på linje og bad dem om at gå langsomt op ad fra Mary Dulas hus mod nord, men de undersøgte jorden på vejen.  Da de kom til Bates Place fandt de et stykke reb, bundet til et korneltræ. Rebet var tygget igennem og den nedhængende ende passede til det reb, som Wilson Fosters hoppe havde haft på hjem.") Hentet fra Planet Slade: The pages about Tom Dooley. Det er meget muligt at det var Winkler, der organiserede eftersøgningen, men under sagen fortalte han bare, at han havde været med. Til gengæld må det have været noget nær den dårligste eftersøgning i mands minde, for hvis man på en lang linje er gået op ad bakkekammen nord for Mary Dulas hus, må man – afhængigt af det præcise udgangspunkt – have passeret nærmest direkte hen over det sted, hvor graven var.  Siden vil også vide, at de to personer, som skulle arresteres sammen med Tom og Ann Melton var hans halvkusine og -fætter, man faktisk var de helkusine henholdsvis  –fætter, men det er selvfølgelig kun en detalje. Heller ikke denne side forsøger at forklare, hvorfor de to skulle anholdes. Der er også andre ting på siden, der er mere spekulation end facts, men alligevel er siden en af de bedre, når det gælder om at holde sig til kendte fakta og ikke forfalde til legendernes variationer.

Den bedste af de sider, jeg har besøgt i min søgen efter viden, er efter min mening PapioTom Papers. Ikke fordi den bibragte mig meget nyt, men fordi den i høj grad var baseret på kendsgerningerne. Desuden har den nogle ret skarpe kommentarer til noget af det, som kom frem under sagen, fx  det kort som Isbell tegnende og som han selv bekræftede i retten var en præcis gengivelse af forholdene. Det var det imidlertid ikke, og PapioTom skriver det således: "I'm certain James Isbell's map, made for the trial, represented his best effort. His veracity is unimpeachable but there is no precision in the drawing, and distances are approximated."  (Dansk: Jeg er sikker på at James Isbells kort, fremstillet til retssagen, repræsenterer hans bedste formåen. Hans sandfærdighed er uangribelig, men der er ingen præcision i tegningen og afstande er kun omtrentlige.") Hentet fra PapioToms sider om Tom Dooley. At PapioTom har ret, kan enhver forvisse sig om, ved at sammenligne Isbells kort med et moderne kort over området; fx er floden på Isbells kort tegnet nærmest som en ret linje, men i virkeligheden bugter den sig særdeles meget på netop denne strækning. Denne hjemmeside, er også en af de få, der omtaler Ann Meltons datter, som slet ikke nævnes under retssagen, og som tilsyneladende er gået i glemmebogen i de fleste legender.

Også PapioTom synes at vide, at det var oberst James Horton som sikrede Zebulon Vance som forsvarer for Tom, og måske var det tilfældet, men vi ved det ikke, og Vance selv omtaler end ikke Dooley sagen i sine erindringer, hvilket man kan undre sig lidt over, når man tænker på den omtale sagen fik i samtiden. Sidens konklusion er jeg ikke enig i, da den er at Tom dræbte Laura om morgenen og begravede liget kort efter. Som jeg mener at have sandsynliggjort, havde han simpelthen ikke mulighed for at nå det for sine andre gøremål, heller ikke selv om han så også havde gravet graven på forhånd. Til gengæld kommer PapioTom til samme konklusion som jeg omkring Tom Dooleys tilståelse, nemlig at en ikke var en reel tilståelse, men mere om dette i afsnittet om min egen teori om Lauras død.

Jeg vil ikke gå i detaljer med flere hjemmesider, men vil lige henvise interesserede til at læse " Tom Dooley - Bound to die. Article by Sharyn McCrumb in Blue Ridge Country" og "Tom Dooley - A Wilkes County Legend" (links kan findes på kildesiden). Disse to sider er skrevet af/med udgangspunkt i henholdsvis Sharyn McCrumb's og Karen Wheeling Reynolds undersøgelser, forfatterne til de to romaner jeg omtaler i artiklen Tom Dooley i fiktionen, og som jeg jævnligt har refereret til.

Tilbage til Indholdsfortegnelsen