Konflikt om datoer

I artiklen om manglende og underlige vidneudsagn, var jeg i gang med at kritisere forsvaret, så er der en ting, som jeg har undret mig over, at Zebulon Vance slet ikke nævnte i forbindelse med appellerne, hvor han ellers fremhævede detaljer som grammatik, forkert placering af statens navn og lignende. Der var slet ikke styr på datoen for, hvornår Laura blev myrdet, og det burde en god advokat nok have udnyttet.

Datofejl i nyere kilder

Mange kilder af nyere dato, har datoer fra perioden forkerte. Det gælder fx både Tom's og Lauras gravsten som er opsat langt senere. Teksten på Toms gravsten siger, at han blev hængt maj 1866, hvilket indikerer, at mordet må have fundet sted en hel del tidligere end det og altså er to år for tidligt. Den såkaldte "footstone" på hans grav har det korrekte årstal for henrettelsen, nemlig 1868, men nævner ingen datoer. En "footstone" er en vandret liggende sten med inskription, placeret i den modsatte ende af graven end selve gravstenen, der typisk er opretstående, og i USA kaldes en headstone. 

Mindeplade for Laura Foster

Billedet til venstre viser den mindeplade der i 1991 blev sat op nær Laura Fosters nuværende grav ved NC Road 268 nær hendes hjem i German's Hill. Heller ikke mindepladen har datoen for mordet rigtig.

Gravstenen på Laura Fosters grav fortæller, at hun blev myrdet i maj 1865, og hvis det var korrekt, ville det frikende Tom, da han på daværende tidspunkt stadig var en krigsfange i Camp Hammond, nordstaternes krigsfangelejr på Point Lookout i Maryland. Desværre for Tom Dooley er datoen på gravstenen ikke korrekt. Nær Lauras grav står en såkaldt "historical marker" ved ​​North Carolina Route 268. På dette skilt er årstallet korrekt, nemlig 1866, men til gengæld er datoen angivet forkert, da den fortæller at hun blev dræbt den 28. maj. Disse gravsten og skiltet er fra en langt senere tid, og deres angivelser er formodentlig baseret på datoangivelser i nogle af de bøger og artikler, der er skrevet om sagen. Mange af disse er nemlig helt forkerte og angiver datoer mellem januar 1865 og juni 1868; altså fra før Tom vendte hjem fra krigen, til efter at han faktisk blev henrettet. Ifølge den omtalte "historical marker", blev Laura begravet på et sted, som blev ejet af J.W. Winkler, der var vidne under sagen. Dette er ikke nævnt i historiske optegnelser, som jeg har adgang til, men kan meget vel være sandt, da Wilson Foster ikke selv ejede jord. Nogle kilder mener at Winkler var Lauras onkel, og det er muligt, men i givet fald kan slægtskabet ikke bevises i dag.

I dag ved vi, at Laura Foster sandsynligvis blev dræbt samme dag, som hun forsvandt fra sit hjem eller måske dagen efter. Alle vidnerne er enige i, at hun forsvandt en fredag ​​morgen i slutningen af ​​maj 1866. Det kunne være fredag den 18. maj, men var mere sandsynligt fredag ​​den 25. maj. Ifølge anklagemyndigheden blev hun dræbt tidligt om morgenen eller sent om aftenen den dag, og begravet natten mellem fredag ​​og lørdag. Vi får sandsynligvis aldrig vide med sikkerhed, hvornår hun blev dræbt, da liget ikke blev opdaget før tre måneder senere i en fremskreden tilstand af opløsning, og med den tids begrænsede retsmedicinske muligheder var det umuligt at afgøre præcist, hvornår hun blev dræbt. Det har dog altid været taget for givet, at hun blev dræbt lige efter sin forsvinden. Det er dog faktisk muligt, at hun kan være blevet dræbt indtil flere dage eller måske endda nogle uger efter denne dato.

Jeg vil ikke komme ind på de datofejl, som findes i mange af de bøger og artikler, som er skrevet om sagen, men det er mange, og de fleste er sikker baseret på misforståelser, som den, der placerer mordet i januar 1865, eller på de fejl, der faktisk også findes i de officielle papirer.

Datofejl i samtidige kilder

For øjeblikket vil jeg slutte mig til den almindelige mening, om at Laura blev dræbt den fredag, hvor hun forsvandt, eller senest dagen efter. I en kommende artikel, vil jeg se nærmere på, om der var andre muligheder. Desværre ikke kun de senere kilder uenige om datoen. Også de officielle papirer fra sagen har svært ved at finde ud af hvornår Laura Foster blev myrdet.

Alle vidner brugte udtryk som "fredagen, hvor Laura forsvandt", "onsdagen før den fredag", "lørdagen efter den dag, hvor Laura forsvandt" og så videre. Alligevel stod der i det oprindelige anklageskrift mod Tom og Ann, som blev præsenteret for retten i Wilkes County før sagen blev overflyttet til Iredell County, at datoen for mordet var den 18. juni 1866, hvilket var en mandag, ikke en fredag. Det er skrevet i den højtravende og opstyltede juridiske sprogbrug, som var typisk for tiden: "Statens nævninge blev under ed præsenteret for, at Thomas Dula, senest bosat i Wilkes County, uden at frygte Gud, men bevæget og forført efter Djævelens opfordringer, ..... på den 18. dag i juni AD 1866 med magt og våben i førnævnte amt..." og så videre.

Da sagen endelig kom for retten i Iredell County efter at retssagen var delt op i to (Toms og Anns) kom anklageren med sin åbningstale. I denne hævdede han, at Laura var forsvundet fra sin fars hjem den 28. maj 1866 (hvilket også var en mandag).

I det resume, som dommerfuldmægtigen og dommer Shipp udarbejdede efter sagen ved særdomstolen i januar 1868, blev datoen for Lauras forsvinden angivet til fredag ​​25 maj, hvilket er et af de få steder, denne (korrekte) dato blev nævnt.

I den første kendelse fra North Carolinas Højesteret efter appellen fra den første sag under dommer Buxton blev datoen for mordet er ikke anført, men det blev nævnt, at mordet fandt sted i maj. I den anden kendelse, efter appellen efter særdomstolen angiver højesteretspræsidenten datoen for Lauras forsvinden til 25. januar 1866! Det kan man godt undre sig over, idet det var Richard Mumford Pearson, som skrev kendelsen i begge tilfælde, og at han i sidste tilfælde oven i købet havde resumeet fra Dommer Shipp (med den korrekte dato) at gå ud fra.

Det synes mærkeligt, at noget så vigtigt som datoen for mordet kan være angivet så forskelligt i de officielle papirer. Hverken de to Superior Court dommere eller højesteretspræsidenten har kommenteret disse uoverensstemmelser. Og hvad der som tidligere nævnt ikke mindst undrer mig, er, at forsvarsadvokat Zebulon Vance ikke lagde mærke til det, eller hvis han gjorde, at han ikke brugte det i sine appeller. Måske var nøjagtige datoer simpelthen ikke så vigtige den gang.

Når jeg siger at vi i dag ved, at Laura forsvandt fredag ​​den 25. maj, 1866, er det ikke helt sandt. Vi ved det faktisk ikke med sikkerhed, men vi formoder det. De fleste vidner nævnte, at hun forsvandt på en fredag, og vi ved, at det var i den tid, hvor man plantede majs (Pauline Foster fortalte i sit vidneudsagn at hun var i marken for at plante majs). Man kunne begynde majsplantningen tidligere, måske så tidligt som i april, men det er ikke i overensstemmelse med andre vidnesbyrd, som  hævder, at Pauline Foster kom til Elkville i begyndelsen af marts, og havde været der i omkring tre måneder, da Laura forsvandt. Wilson Foster fortalte også, at Tom var begyndt at besøge Laura i løbet af ​​marts, og at det var to måneder siden. Så kun fredag ​​den 18. maj eller fredag ​​den 25. maj er mulige datoer og den 18. maj virker en smule for tidligt på måneden at blive kaldt "slutningen af ​​maj". Så jeg vil gå ud fra, at datoen i sammendraget fra særdomstolen er den rigtige, og at enhver anden dato, der er nævnt i officielle registre er forkerte. Især den ene i januar. Det er simpelthen ikke muligt at plante majs i North Carolina i januar måned.

Tilbage til Indholdsfortegnelsen