Hvem dræbte Laura Foster

Hvis anklagemyndigheden ikke havde ret i at Tom Dooley dræbte Laura Foster fordi hun havde smittet ham med syfilis, var det så overhovedet Tom, der myrdede Laura?  Hvis han dræbte hende, hvorfor gjorde han det så? Og hvis han ikke dræbte hende, hvem gjorde så - og hvorfor? Ann Melton, på grund af jalousi eller hævntørst? Pauline Foster af samme eller andre årsager? Eller var det en helt anden, måske en helt fremmed, eller andre, som vi kender fra sagen, men som aldrig blev mistænkt på det tidspunkt?
 
Hvis det var en anden end Tom, hvorfor blev Tom så dømt, når indicierne mod ham var så svage, som de faktisk var? Alle disse spørgsmål og mere, vil jeg forsøge at svare i denne og kommende artikler, men lad mig først stille et helt andet spørgsmål.


Blev Laura Foster overhovedet myrdet?

Det kan der vel ikke være tvivl om? Hun forsvandt – og senere blev hendes lig fundet begravet med et knivstik i brystet, så selvfølgelig blev hun myrdet. Men så selvfølgelig er det i virkeligheden ikke. Hvad vi ved med sikkerhed er, at en morgen forlod Laura sit hjem, og hun tog sin fars hest med sig og blev aldrig set igen, selv om hesten vendte hjem dagen efter. Og det er faktisk alt, hvad vi ved. Hvis vi ser bort fra uoverensstemmelserne omkring datoen, må vi tro, at hun forlod sit hjem om morgenen den 25. maj, 1866.
 
Et vidne, Betsy Scott, der boede ved siden af ​​Fosters, forklarede, at hun mødte Laura den fredag ​​morgen omkring en kilometer fra hendes hjem i retning mod floden, og at hun havde en samtale med hende, hvor Laura hævdede, at hun var på vej til Bates Place for at møde "Mr. Dula". Bates Place var et sted, hvor der tidligere havde ligget en grovsmedje nær Reedy Branch ved Elkville bebyggelsen, omkring otte km fra hendes hjem og ca 1½ - 2 km fra Tom Dooleys hjem. Hendes møde med Betsy Scott blev aldrig bekræftet af andre, og ingen andre kendte til Lauras oplysning om, hvor hun var på vej hen, og hvem hun eventuelt skulle møde. Ifølge en langt senere kilde, så to søstre fra Witherspoonfamilien, at Laura red forbi deres hjem senere samme morgen, men vi har ingen udtalelser om dette fra tiden for mordet, og selv om de faktisk skulle have set Laura, havde de ingen idé om, hvor hun var på vej hen, da de ikke talte med hende.
 
Tom Dooley var tilsyneladende på samme tid også på vej fra Foster-familiens hjem til Bates Place, men ad en anden vej. Han tog en øde sti gennem bakkerne, men alligevel fortalte tre mennesker, at de havde mødt ham på denne tidlige morgentur. Laura, der på den anden side red ad hovedfærdselsåren gennem dalen tæt på floden, hvor en masse mennesker boede og arbejdede, mødte kun én eneste person på hele sin tur, og det selv om hun passerede flere huse, bl.a. Rufus D. Hortons's hus, David Hortons hjem, familien Witherspoons og endda Lotty Fosters hjem, hvor de fleste formodentlig var oppe og i gang med dagens pligter. Ann Meltons bror, Thomas Foster kunne fortælle, at han var ude og i gang med arbejdet og så Tom Dooley, men Laura Foster så han altså ikke.
 
Laura ved sin væv
Billedet til højre forestiller Laura Foster ved sin væv, formodentlig i sin fars hytte, som Edith F. Carter forestiller sig hende. Billedet findes på Tom Dooley museet på Whippoorwill Academy and Village i Ferguson, North Carolina og er gengivet her med tilladelse fra kunstneren.

Wilson Foster forklarede i retten, at da han opdagede, at Laura var forsvundet og hans hoppe med hende, havde han fulgt hestens spor langs vejen fra hans hus, forbi A. P. Scott hus. Angeline P(auline?) Scott var måske en slægtning til Betsy Scott eller andre af de Scotts, der er nævnt i sagen, men jeg har ikke været i stand til at finde belæg for et sådant slægtskab. Fra A. P. Scotts hus kunne han følge hestens spor til en nedlagt mark ved Bates Place, hvor han mistede det. Vi ved ikke, om han mødte nogen, eller blev set af nogen på sin vej, men hvis han gjorde blev det ikke nævnt i nogen af ​​de eksisterende vidneudsagn, heller ikke i hans eget. Han fandt aldrig Laura ved Bates Place, så han vendte tilbage til James Scott hus og spiste morgenmad der. Senere gik han videre til Ann og James Meltons hjem og blev der et stykke tid, før han fortsatte sin eftersøgning. Under denne besøgte han flere huse og spurgte efter sin datter og sin hest, men ingen havde set nogen af dem.
 
I begyndelsen var alle overbeviste om, at Laura var stukket af med nogen eller var taget til Watauga County for at besøge slægtninge der.  Dette omtales blandt i artiklen i The New York Herald, som jeg har refereret til i andre artikler. At Laura var løbet hjemmefra med Tom Dooley gættede både Pauline Foster og Wilson Foster på, men da Tom stadig befandt sig i området, kunne det ikke være ham, hun var stukket af med. Pauline Foster foreslog så, at hun var løbet væk med en person fra sit eget nabolag, måske en farvet mand, og Wilson var tilsyneladende enig i, at dette kunne være tilfældet. Pauline udtalte i retten, at hun havde påstået det "som følge af oplysninger, hun havde modtaget fra andre", så der må have andre i området, som tænkte det samme, altså at Laura var forsvundet helt frivilligt enten alene eller sammen med en, de ikke vidste hvem var.
 
Så i det meste af en måned var det ingen, der mente, at der havde fundet en forbrydelse sted. Så opstod der efterhånden rygter om, at Laura var blevet dræbt, og liget smidt i Yadkin River. Senere begyndte nogle medlemmer af den store Hendricks* familie at, forbinde Tom Dooley med disse rygter, og først derefter gik Wilson Foster til myndighederne. Han blev altså først mistænksom, da andre startede rygter. Først den 28. juni, mere end en måned efter Lauras forsvinden bad fredsdommeren i Elkville, Pickins Carter, sheriffen i Wilkes County om at anholde Tom og hans formodede medskyldige.

* Familien Hendricks var rigt repræsenteret ved retssagen, men ingen af deres vidneudsagn er bevaret, og ud over de, der blev afhørt, bestod familien af mange andre medlemmer i lokalområdet, så det er ikke klar, hvem der konkret forbandt Tom med rygtet om at Laura var blevet myrdet.
 
I begyndelsen af ​​september, mere end tre måneder efter Lauras forsvinden blev et lig fundet i en grav, meget tættere på Dooley-familiens hjem end på det formodede mordsted. Liget blev fundet i en så fremskreden tilstand af nedbrydning, at Laura kun kunne identificeres på grund af et mellemrum mellem to fortænder, og det tøj, hun havde på, da "kødet var forsvundet fra ansigtet" som James Isbell, der fandt graven, forklarede.
 
I dag går vi ud fra, at liget faktisk var Lauras, men identifikationen var ikke baseret på meget konkret. Det var nok det bedste, man kunne gøre på det tidspunkt, men det var stadig ikke en særlig præcis identifikation. Ikke mindst fordi et af vidnerne ikke kunne huske noget mellemrum mellem tænderne på det lig, der blev fundet i graven - men det kan naturligvis have været hans hukommelse der svigtede ham under retssagen. I virkeligheden kunne Laura have byttet tøj med en anden kvinde, myrdet og begravet hende og derefter være forsvundet, enten alene eller sammen med en af ​​sine elskere, for aldrig at vende tilbage til sit hjem. Måske var der nogen derhjemme, som  vidste dette, eller senere erfarede det. Ifølge legenderne indrømmede Ann Melton på sit dødsleje, at hun vidste noget, der kunne have reddet Tom fra galgen. Dette bliver normalt fortolket som, at hun selv havde myrdet Laura, men hvis der overhovedet er noget om historien, var det faktisk ikke det hun sagde. Hvis Ann vidste noget, der kunne have reddet Tom fra at blive henrettet, kunne det også have været, at hun vidste, at Laura ikke var død, og at Tom derfor ikke kunne have dræbt hende. Man kan så undre sig over, hvorfor Ann i givet fald ikke afslørede det under retssagen, men måske havde hun først fået det at vide senere.
 
Men hvis Laura stadig var i live, hvorfor stod hun så ikke frem, når en person, hun engang elskede, blev anklaget for mordet? Det kan skyldes mange ting. Måske var det Laura eller hendes elsker, der dræbte den døde pige? Måske var hun flygtet så langt væk fra sit gamle hjem, at hun ikke engang vidste at Tom blev anklaget og dømt. Sandsynligvis var hun analfabet, og kunne ikke læse aviser, og selv om hun have læst det, var det faktisk først efter henrettelsen, at aviserne begyndte at skrive om sagen og da var det for sent. Vi ved heller ikke i dag, om hun faktisk var forelsket i Tom Dooley. Måske var hun vred på Tom, fordi han havde slået op med hende og ville have hævn, eller måske nogen havde betalt hende for ikke at stå frem. Vi får det aldrig vide, og at hun skulle være stukket af hjemmefra og ikke blev myrdet, er nok også den mest spekulative af alle mine teorier.

Begik Laura selvmord

Her er dog en, som er næsten lige så langt ude, nemlig at Laura ikke blev myrdet men at hun begik selvmord! Nogen vil så nok hævde, at hun må have været noget for sig selv, hvis hun kunne begå selvmord, ride ned ad bjerget på en hest, grave en grav, begrave sig selv, for til sidst at ride hesten tilbage og tøjre den til et træ. Men så langt ude er teorien nu alligevel ikke. Den er baseret på den antagelse, at Laura faktisk skulle møde en elsker. Hvem elskeren var, er ikke så væsentligt, men formodentlig en, der enten boede eller af anden grund befandt sig i nærheden af Bates Place eller én, der boede langt væk fra Bates Place og under ingen omstændigheder ønskede at blive sat i forbindelse med Laura. Laura ankom til Bates Place og ventede på sin elsker, men denne kom ikke, så til sidst troede hun slet ikke at han ville komme, blev fortvivlet og lod sig falde på en kniv, som hun havde medbragt (eller hun kan være faldet på kniven ved et uheld). Senere kom elskeren alligevel og fandt Laura død. Han var bange for at blive mistænkt og flyttede liget til et mere sikkert sted, hvor han begravede det, kniven smed han i floden, og hesten førte han tilbage i nærheden af det sted, hvor han havde fundet Laura, for at den ikke skulle afsløre graven. Lauras far, Wilson Foster afviste ikke, at Laura kunne være stukket af med en farvet mand, og hvis elskeren var farvet, havde han al mulig grund til at være bange. En farvet mand, der blev fundet med liget af en hvid kvinde, eller bare kunne sættes i forbindelse med dette, var rimeligt sikker på at blive dømt og hængt, så han ville have al mulig grund til ikke at stå  frem, hverken før eller efter Toms anholdelse, dom og henrettelse. Muligt? Ja helt sikkert. Sandsynligt, Nej, på ingen måde. I kommende artikler vil jeg se nærmere på, hvem der kan have myrdet Laura.
 


Tilbage til Indholdsfortegnelsen